Akce Školního parlamentu

Tabla tříd
Třídy I. a II. stupně připravily svá netradiční tabla pro Čas neobyčejných zážitků. Zapojily se ty třídy, které chtěly. Nejhezčí tabla, dle hodnocení tříd vzešla z rukou 9.A., 9.B a 8.B na II. stupni a 4.C a 1.C na I. stupni. Třídy budou odměněny italskou pizzou.

Poznej svého učitele
Dobrovolná účast tříd svedla žáky k badatelskému úkolu, aby se snažili poznat své učitele, asistenty, ekonomky, vedení školy, a to jako miminka. Nebyla to vůbec lehká soutěž. Nejčastěji byla poznána školní psycholožka a vítězné třídy 7.B, 8.B a 8.C dostaly sladkou odměnu.

Den naruby
Den dětí jsme oslavili Dnem naruby na II. stupni. Děti se vtělily do role učitelů a asistentů a odučily svoje oblíbené předměty. Ředitelem se pro tento den stal Jan Nykl z 9.A, který se seznámil s prací ředitele a během dne navštívil několik tříd na hospitacích. Žáci měli hodiny dobře připravené a učitelé nezapomněli při hodinách žvýkat, jíst a pít, jak to někteří žáci dělají.

Školní parlament ve sportovním
Poslední letošní školní parlament proběhl 19. června v hale školy. Sešli se především zástupci I. stupně a dvě hodiny her a sportování jsme si užili. Různé variace na hru Kámen, nůžky, papír, stmelovací a zábavné kreslící hry, pantomima s pexesem a nemohla chybět ani vybíjená. Z posledního zasedání vzešly zajímavé nápady pro další školní rok. V příštím roce vyprší členům parlamentu mandát a v září proběhnou nové volby.

Výlet 8.C

15. června jsme vyrazili na školní výlet do Brna. Cílem naší cesty byl hrad Špilberk, Kapucínská hrobka a poté samozřejmě Vaňkovka. Cesta vlakem by příjemně utíkala, kdybychom nemuseli ze Svitav až do Brna stát. Vlak byl „nacpaný až k prasknutí.“  Po příjezdu do Brna jsme šli pěšky do Kapucínské hrobky, kde jsme viděli mumie mnichů. Pokračovali jsme na Špilberk a prohlédli jsme si kasematy. Na Svobodově náměstí jsme dostali první rozchod a vrhli jsme se na prohlídku obchodů. Následoval rozchod ve Vaňkovce, na který jsme se všichni moc těšili. Cesta zpět ubíhala rychle a už jsme mohli ve vlaku i sedět :-) Výlet jsme si mooc užili.

Jana K.

Výlet 6.D

355440519 1244733696173919 6015188052801964118 n13.6. jsme v rámci školního výletu zavítali do zábavního parku Permonium, kde na žáky čekala pohádková hra se spoustou překvapení a odměnou v podobě malého permoníka za vypracované úkoly. Žáci si vyzkoušeli, jak důležitá je spolupráce v týmu a jak každý z jeho členů přispívá k samotné kvalitě týmu. Žáci dokázali ocenit i vzájemnou pomoc mezi týmy. Třída se chovala vzorně, náš první výlet se opravdu povedl.

Za třídu 6.D třídní učitelka a asistentka .

1.A a 1.B opět spolu

Závěr první třídy se přiblížil, proto se třídy 1.A a 1.B vydaly na netradiční výlet. Pěšky jsme zdolali Šibeniční vrch, kde jsme si řekli pověst o Anežce, která je s tímto místem spjatá. Děti se zajímaly i o historii tohoto smutného místa, a tak jsme se na chvíli pomyslně přenesli do staletí minulých. Po vydatné svačině na místní sjezdovce jsme uzavřeli náš okruh návštěvou koupaliště. Děti měly možnost zchladit se v brouzdališti a pod dohledem plavčice si i zaplavat v bazénu. Vycházka se velmi zdařila a všichni budeme jistě vzpomínat na skvělé chvíle strávené se svými spolužáky a kamarády.

TU z 1.A a 1.B

Poděkování našim žákům – sporťákům

tvOd poloviny dubna se naši sportovní nadšenci pravidelně scházeli v hale základní školy, aby společně natrénovali zajímavé pohybové vystoupení plné akrobacie, tance, jumpingu, kondičního cvičení a cvičení se sportovním náčiním, které poprvé představili čtvrtého června k příležitosti akce – Čas pro neobyčejné zážitky. Vystoupení slavilo úspěch, proto bylo v dalších týdnech zopakováno i pro žáky prvního a druhého stupně. Celkem naši borci a borky zvládli devět vystoupení před zraky vždy zaplněného balkónu, plného zvědavých diváků. Atmosféra byla úžasná, stmelující a vznikla tak velmi silná parta sportovců.

Tímto našim žákům a žákyním velmi děkujeme za jejich energii a čas, který tomuto společnému dílu věnovali a těšíme se na další spolupráci.

6A_apple crumble

Dne 20.6.2023 třída 6.A připravovala typický anglický recept na drobenkový jablečný koláč - Apple Crumble. Žáci rozdělení do čtyř skupin upekli výtečné jablečné koláče, které si pak ozdobili šlehačkou a společně snědli. 

Postřehy žáků: "Pečení bylo dobré. Trouba byla lepší než televize. Apple Crumble byl chutný, avšak hutný, docela jsme se přejedli. Bylo to lepší než se učit a celkem nás to i bavilo. Byli jsme chváleni paní učitelkou. Hodnocení celého pečení 8,5 bodů z 10. V dalších ročnících bychom si rádi podobnou akci zopakovali."

Vyučující AJ a žáci 6.A

Kamínky – vrstevnický program 1.B a 9.B

Žáci 1.B a 9.B se opět sešli v rámci vrstevnického programu. Tentokrát společně malovali na kamínky. Během dvou hodin jich každý prvňáček i deváťák pomaloval hned několik. Některé si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Prvňáčci a jejich starší spolužáci se domluvili, že pár barevných kamínků si odnesou domů, nechají si je nebo někomu darují a část jich odnesou ven a poschovávají při branném pochodu, který je čeká poslední týden v červnu. Třeba některý z nich najdete i vy.

Výlet 6.B do Permonia v Oslavanech

V úterý 13.6. jsme se vydali společně s 6.D autobusem na školní výlet do Permonia. Bohužel se nám cestou porouchal autobus a museli jsme čekat na nový. Tím jsme už do Permonia dojeli. Tam jsme se rozdělili do skupinek, dostali plánek hry, čipy, vysvětlili nám, jak hra probíhá a mohli jsme začít. Prošli jsme různá stanoviště s úkoly, navštívili několik strašidelných míst, bludiště, štolu, důlní věž a nakonec jsme získali odměnu za splnění všech stanovišť. Moc se nám tam líbilo. Byl to jeden z nejlepších školních výletů.

Žáci 6.B

Prázdninový provoz ŠD 2022/2023

Provoz: 28.8. - 1.9.2023 od 7.00 do 15.00 hod., příchod do ŠD nejpozději do 8.00 hodin. ŠD bude otevřena za předpokladu naplnění min. 25 žáky. Přihlášku si můžete stáhnout na www.zsmaspolicka.cz. Zájem o prázdninovou družinu nahlaste nejpozději 22.6.2023 do 12.00 vedoucí vychovatelce. Řádně vyplněnou přihlášku předejte vychovatelce nejpozději 26.6.2023 a zároveň uhraďte poplatek v kanceláři školy. Výše úplaty je stanovena 50 Kč/den. V době letních prázdnin zaniká nárok na stravování ve školní jídelně. Pokud žák nebude přihlášen a odpovídající částka nebude v tomto termínu uhrazena, nemůže být žák přijat. Platby po tomto datu nebudou akceptovány a žáci nebudou k prázdninovému provozu přijati. V případě, že dítě přes úhradu do ŠD o letních prázdninách nenastoupí, úplata se vracet nebude. Stanovený termín pro nahlášení a předání přihlášky do ŠD v době prázdnin je závazný.

CO SE NÁM TO VYLÍHLO?

V tomto projektu děti z 1.C zapojily svoji fantazii a manuální zručnost. Vytvořily vajíčka, která vložily do předem připraveného líhniště. Po čase se z vajíček vyklubala zajímavá stvoření, o kterých nám děti povyprávěly. Dozvěděli jsme se, jak se jmenují, co žerou, kde bydlí, jaké mají vlastnosti, jak a čím jsou užiteční aj. Všechny informace děti napsaly na papír a doplnily obrázkem. Užili jsme si spoustu legrace!

Včeličky

„Rostou kolem nás“ – přírodověda v souvislostech

Během května a června si žáci 4.A a 4.B všímali volně rostoucích rostlin v přírodě, určili jejich názvy, vylisovali je a vytvořili z nich herbáře. Plněním tohoto praktického dlouhodobějšího úkolu si zdokonalili svoje kompetence pracovní, k učení i řešení problémů.

- ju -

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 52 | Včera: 73 | Týden: 348 | Měsíc: 902 | Celkem: 303017