Okresní kolo Matematické olympiády 2023

mo logoDne 12.4.2023 se na Gymnáziu v Litomyšli konalo okresní kolo Matematické olympiády. Naše škola měla zastoupení ve všech třech kategoriích, tedy Z6 - Z8. V 6. ročníku obsadila 7. – 14. místo Kristýna Lašková, v kategorii 7. ročníků skončila na výborném 4. místě Adéla Fliedrová, která dosáhla na plný počet bodů, tedy 18, ale o jejím pořadí rozhodly výsledky školního kola. Dalšími řešiteli této kategorie Z7 byli: Tereza Cacková (6 .místo), která obdržela také maximální počet bodů, Michal Ptáček (11. místo) a Jaroslav Jaška (13. místo). Všichni jsou úspěšní řešitelé OK MO a žáci 7.A. V 8. ročníku vybojoval výborné 3. místo Stanislav Urban z 8.A. Dalším řešitelem ve stejné kategorii byl Matěj Chmel (5. místo) , Vratislav Jaška (6. místo) , úspěšnou řešitelkou se stala i Lucie Zerzánková z 8.A.

Všem řešitelům děkujeme a gratulujeme!

ŠKOLA NANEČISTO 2023

zveme budoucí prvňáčky s rodiči dne 17.05.2023 v 15.00 hodin do pavilonu Masarykovy ZŠ Polička.

Zápis do 1. ročníku 2023/24

14. duben byl pro budoucí prvňáčky velice důležitým datem. Přišli se zapsat do první třídy. Někteří se nemohli dočkat až uvidí svoji budoucí školu a třídu, jiní přišli s obavou, co všechno je čeká. Věříme ale, že odcházeli domů spokojeni, plni dojmů a s malými dárečky na památku. Všechny přijaté děti rozdělíme do tří prvních tříd a budeme se těšit na šikovné děti, které přijdou začátkem září do školy.

ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku
Masarykovy základní školy Polička

Ředitelka Masarykovy základní školy Polička (dále jen ředitelka školy) vydává podle § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto rozhodnutí:

Easter Egg Hunt

img 20230419 185214Před Velikonoci si žáci druhého stupně mohli vyzkoušet, jak probíhají Velikonoce ve Velké Británii. Na nástěnce se seznámili s tradicemi a poté se pustili do hledání velikonočních vajíček, která byla ukryta na různých místech na chodbě. Schovaná vajíčka obsahovala slova, ze kterých žáci složili větu. Zbylá vajíčka obsahovala různé zábavné úkoly. Aktivní žáky pak velikonoční zajíček odměnil za jejich snahu.

Zápis do prvního ročníku 2023

zapis 202314. duben – člověk by řekl, že je to den jako každý jiný. Ale pro mnoho šestiletých dětí to byl den plný očekávání a nevšedních zážitků, protože přišly k nám na pavilon Masarykovy základní školy Polička, aby ukázaly, co všechno již umí a dokáží. Něco trošku spočítaly, přečetly, ale i si zaskákaly, přebrodily řeku po kamenech, navlékaly korálky a seznámily se prostě se školou. Věříme, že odcházely domů spokojené, plné dojmů a s malými dárečky na památku. Dětí se sešlo tak akorát na krásné tři třídy.

Krajské kolo a dětská scéna v Pardubicích 1. st.

Podařilo se a slavíme. 

img 20230414 07552212. dubna se v Pardubicích konalo krajské kolo recitační soutěže, kde naši školu reprezentovali dva soutěžící: Lucie Škaroupková a Jan Teplý. Není náhoda, že oba recitátoři jsou ze třídy 3.B, kde se připravovali pod vedením třídní učitelky Ivy Vytlačilové. Velkou péči společně věnovali výběru textu a potom i samotnému nácviku přednesu a pečlivá příprava se vyplatila. Sami žáci prý neměli ani trému a bylo to „na pohodu“. Svými výkony oslovili porotu, která ve velké konkurenci ocenila Jana Teplého čestným uznáním a Lucie Škaroupková získala diplom, tzn. umístění mezi prvními třemi. Děkujeme také rodičům za spolupráci a podporu při přípravě dětí na soutěž.

Okresní kolo recitační soutěže a Dětská scéna v Pardubicích 1. st.

27.3. se konalo v divadle Trám ve Svitavách okresní kolo recitační soutěže, ve kterém naši školu reprezentovalo 5 žáků. A opět jsme neodjeli s prázdnou. Všichni naši recitátoři za svůj výkon získali ocenění, když skvěle zvládli svůj text přednést na podiu před porotou a diváky zaplněným divadlem. Václav Pávek získal v kategorii 1. tříd 1. místo a cenu diváků a jen proto, že tato kategorie končí v okresním klání, nepostoupil na krajskou Dětskou scénu. V kategorii 2. a 3. tříd získal 2. místo Jan Teplý a 3. místo Lucie Škaroupková, která navíc získala cenu diváků. Oba soutěžící postoupili do krajského kola soutěže. V kategorii 4. a 5. tříd získali za svůj výkon Ondřej Varga a Sofie Kavanová čestné uznání. Gratulujeme a přejeme Honzovi a Lucii mnoho štěstí v krajském kole v Pardubicích.

Okresní kolo Fyzikální olympiády

fo logoDne 22. března proběhlo ve Svitavách okresní kolo FO v kategorii E a F. V kategorii E (9. ročník ZŠ a kvarta gymnázia) obsadila Markéta Dospíšilová (9.A) 5. místo a Tomáš Jílek (9.A) 6. místo. Oba jsou úspěšní řešitelé okresního kola FO a budou naši školu reprezentovat 20. dubna 2023 v krajském kole FO v Pardubicích. V kategorii F (8. ročník ZŠ a tercie gymnázia) obsadil Radim Totušek z 8.A 5. místo.

Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme

Den naruby v 2.B

Poslední březnový den jsme si zahráli na učitelky a učitele a připravili jsme pro své spolužáky zábavné úkoly z matematiky, českého jazyka a světa poznání. Naši žáci luštili obrázkové počítání, počítali slovní úlohy, poznávali jarní květiny, určovali části těl rostlin a také psali diktát.  Příprava dala dost práce, učení nás bavilo, ale nejzábavnější bylo opravování a známkování úkolů. Tak zase za rok. 

Momentky ve fotogalerii

Abeceda peněz České spořitelny ve 2.B

Tento týden jsme zdárně ukončili měsíční projekt pro rozvoj finanční gramotnosti žáků. Projekt začal úvodním testem vědomostí, kde jsme zjišťovali znalost pojmů, např příjem, výdaj, výplata, spoření a podobně. Počítali jsme cenu nákupu, oceňovali zboží a rozhodovali se, jak a co uspoříme. Potom za námí přijeli kamarádi z České spořitelny a připravili pro nás zábavné činnosti, při kterých jsme jako dospěláci prožili pracovní den, jeli do zaměstnání, dostali výplatu, nakupovali, šetřili, platili obědy a nakonec získali pokladničku za odměnu. Dále jsme získané vědomosti procvičovali v pracovním sešitě i interaktivním programu. Nakonec jsme projekt uzavřeli závěrečným testem vědomostí.

Momentky ve fotogalerii

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 40 | Včera: 47 | Týden: 296 | Měsíc: 87 | Celkem: 299458