ŠKOLNÍ ZAHRADA PLNÁ ZVÍŘAT

zahradaJako každý rok, tak i letos zakončení přírodovědného kroužku BROUČKŮ proběhlo na školní zahradě. V pátek 7.6.2019 děti mohly vidět a pohladit si zvířátka z minifarmy Falbgery z Borové u Poličky. Letos se nám také opět podařilo pozorovat celý proces přeměny babočky bodlákové od housenek až po dospělé krásné motýly, kterým jsme na školní zahradě zamávali a popřáli jim mnoho různorodých, pestrobarevných a voňavých květin.

JV

Pohár rozhlasu 

Pohr rozhlasuJiž podzimní účast v republikovém finále v Atletickém čtyřboji v Opavě naznačovala, že letošní atletický školní rok bude patřit k těm úspěšnějším. Tradičního atletického meetingu – Pohár rozhlasu-jsme se v obvodním kole zúčastnili ve všech čtyřech kategoriích a rovněž všechna naše družstva postoupila bez větších problémů do okresního kola, které se konalo v Litomyšli. Zde na naše žáky čekala již mnohem silnější konkurence. Ovšem starší žáci i zde bez větších problémů postoupili do krajského kola z prvního místa, mladší žáci a žákyně rovněž dosáhli na postup shodně z druhého místa. Starší dívky si odvezly z Litomyšle krásné třetí místo. V krajském kole, které se konalo v Pardubicích, se naši žáci v silné konkurenci neztratili, když hned dvě ze tří našich družstev dosáhly na stupně vítězů. Gratulujeme našim starším žákům k zisku stříbrných medailí, mladším žákům k bronzovým medailím a mladším žákyním k pátému místu v krajském kole atletického poháru.

Výtvarná soutěž ART-FLORAL-DESIGN

VV2Téma: Virtuální realita

Virtuální realita je nezbytnou součásti tématu „Future“. Žáci všech 7. ročníků zpracovávají tento námět v rámci tematickém plánu. Úkoly jsou motivovány virtuální cestou do vesmíru - malba, přistáním na planetě – kombinovaná technika, diskusí o fungování měst dnes a v budoucnosti, úvahou o člověku budoucnosti - ilustrace, objekt, fotozáznam , zpracováním designu oděvu budoucnosti – koláž, psaním tajné zprávy a šifry – grafická úprava písma a textu. Vyhlášení soutěže Střední školou vizuální tvorby v Hradci Králové bylo výzvou. Hodnocení pak odměnou za vynaložené úsilí.

Soutěže se zúčastnilo 12 žáků, 5 z nich získalo tato umístění:

Jméno umístění kategorie Název Škola
Daniela Soukalová 2. místo Kresba nebo malba ZŠ Masarykova, Polička
Štěpán Klusoň čestné uznání Kresba nebo malba Člověk budoucnosti ZŠ Masarykova, Polička
Daniel Franke 1. místo Fotografie Železňáci  FOTOGRAFIE ZŠ Masarykova, Polička
Tomáš Alexandr Hanidžiar 3. místo Fotografie Železňáci  FOTOGRAFIE ZŠ Masarykova, Polička
Vojtěch Koráb čestné uznání Fotografie Železňáci  FOTOGRAFIE ZŠ Masarykova, Polička

Výlet Na Svojanov 2019

20190518 192002 collage14. května se zúčastnili nejlepší řešitelé dějepisné soutěže výletu na Svojanov. I přes mrazivé počasí jsme si užili příjemnou a velmi zajímavou prohlídku hradu, sklepení s mučícími nástroji a zahrady. Posilnění horkým čajem v hradní restauraci nám pomohlo zvládnout i cestu domů. 

Těšíme se na příští rok, kam se zase vydáme. Fotografie v galerii.

Kabinet D

Prázdninový provoz ŠD 2019 

Na základě nezájmu je provoz školní družiny v době letních prázdnin přerušen. Provoz bude zahájen začátkem školního roku 2. 9. 2019

Projektový den VV

VVDne 24. 5. žáci 6.A třídy zahájili Projektový den, tematický zaměřený na zemní umění, v učebně výtvarné výchovy. Motivováni tvorbou lektorky MgA. Jany Vlčkové, se v rolích detektivů ohledávajících místo činu, vypravili objevovat krajinu. Hledali a pozorovali zdánlivé obyčejnosti v krajině, které ozvláštňovali dostupnými přírodními materiály – kámen, květy, listy, plody, opadané větvičky ... Vizuální obrazy zaznamenávali fotoaparáty. Zastávek a záznamů na cestě k lesu a vodě bylo mnoho. Část luční cesty prošli žáci bosí pozpátku. Tráva mokrá od rosy pichlavě osvěžovala chodidla, zatímco slunce rozpalovalo tváře. Jít zády k cíli vyvolalo trochu nejistoty, navádějící orientační stopou byla prošlapaná nízká tráva ohraničená vzrostlou loukou. V cíli objevné cesty proběhla diskuse nad aktuálními tématy životního prostředí: voda, včely, plasty.

Žáci, rozděleni do tří skupin, se pak věnovali tvoření na přiděleném námětu:

Číst dál: Projektový den VV 2019

Den dětí ve školní družině

Dne 3. 6. 2019 probíhala v prostorách školní zahrady úspěšná akce „HRY BEZ HRANIC“, k příležitosti MDD. V dopoledních hodinách byl program pořádán pro předškolní děti mateřských škol z Poličky a v odpoledních hodinách pro děti navštěvující školní družinu. Bylo připraveno mnoho zajímavých a zábavných disciplín. Děti mohly opakovaně plnit různé úkoly a získávat body, které si pak směnily za sladkosti. Na 10 stanovištích, ve funkci rozhodčích, pomáhali žáci 8. ročníku základní školy.

Děti i pedagogové ŠD prožili příjemný den a už teď se všichni těší na příští rok.

Dárek do Afriky

Darek afrikaPři plnění školního projektu „Šetříme přírodu“ sbíráme každý rok za pomoci našich rodičů a prarodičů noviny a časopisy. V 1. třídě jsme si za vydělané peníze koupili kšiltovky, které nosíme na školní akce. Ve 2. třídě jsme si pořídili hru a vyrobili dárky pro naše maminky ke Dni matek. Letos jsme se rozhodli, že koupíme dva dárkové poukazy: na jednu „Veselou kozu“ a „Dvacet kuřat“. Tyto dary pošleme potřebným do Afriky.

Bára, Martin a třída 3.C

Cyklistické závody – Hledá se vítěz 2019

86bd34f3 79a2 4dda 9031 d7c582423ad5Za krásného slunečného počasí proběhl v Liboháji pro naše žáky jeden z posledních sportovních meetingů tohoto školního roku. Tento cyklistický závod je určen dětem ze základních škol Pardubického kraje a hlavním patronem seriálu je Jaroslav Kulhavý – olympijský vítěz. Naše škola podpořila akci víc jak třiceti startujícími žáky napříč všemi ročníky. Na tvářích závodníků bylo vidět, že si krásné sportovní dopoledne užívají a ti nejlepší si odnesli i mnoho věcných cen. Momentky ve fotogalerii.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy!

Prázdninový provoz ŠD 2019

ŠD bude otevřena za předpokladu naplnění min. 15 žáky na termín. Předpokládaná doba provozu je od 7.00 do 16.00 hodin. Přihlášku si můžete vyzvednout u vychovatelky nebo stáhnout na www.zsmaspolicka.cz. Řádně vyplněnou přihlášku s termínem docházky předejte vychovatelce nejpozději 10. 6. 2019 do 14 hodin a zároveň uhraďte poplatek v kanceláři školy nejpozději 11. 6. 2019 do 12 hodin.

Výše úplaty je stanovena na 25 Kč/den. V době letních prázdnin zaniká nárok na stravování ve školní jídelně. Pokud dítě nebude přihlášeno a odpovídající částka nebude v tomto termínu uhrazena, nemůže být dítě přijato. Platby po tomto datu nebudou akceptovány a děti nebudou k prázdninovému provozu přijímány. V případě, že dítě přes úhradu do ŠD o letních prázdninách bez omluvy a kvalifikovaného důvodu nenastoupí, úplata se vracet nebude. 

Stanovený termín pro předání přihlášky do ŠD je závazný. 

Termíny provozu ŠD: 1. 7. – 4. 7. 2019; 26. 8. – 30. 8. 2019  Z důvodu rekonstrukce nebudou k dispozici stávající družiny pavilonu, ŠD bude přesunuta na hlavní budovu.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Prihlaska_SD_prazdninovy_provoz_2019.pdf)Prázdninový provoz 2019[ ]283 kB

Pro čtenáře Jitřenky

Vystrizek1Pravidelným čtenářům naší školní rubriky v Jitřence musím s lítostí oznámit, že článek byl do červnového čísla napsán a odeslán. Podle šéfredaktorky byl příliš obsáhlý, máme uveřejňovat informace o dění ve škole na svých webových stránkách.

Myslím si, že informovat veřejnost o dění ve škole, pochválit pracovité a šikovné žáky i učitele je v současné době velmi důležité. Využití pozitivní motivace je k práci s mladou generací nezbytné, pro pedagogy posilující.

ředitelka školy

Copyright © 2020 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 50 | Včera: 279 | Týden: 536 | Měsíc: 5778 | Celkem: 208102