logoMASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLIČKA
nábřeží Svobody 447, Polička 572 01
Tel.: 461 725 529, 461 729 550; IČO 43509541
www.zsmaspolicka.cz

 

Prohlášení o přístupnosti 

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace Masarykovy základní  školy Polička, popis používaných nestandardních formátů dat, kontakt na technického správce  webu.  

Masarykova základní škola Polička se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v  souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací  a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně  některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského  parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.  

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.zsmaspolicka.cz.

Stav souladu 

Tato stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek  a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné  správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Nepřístupný obsah  

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže, jedná se o některé dílčí  položky, video záznam o škole, fotografie apod.  

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2. 10.2020.  

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí  Komise (EU) 2018/1523 použito vlastní posouzení. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu. Ta vám poskytne informace o řešení  příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je  vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Vaše  náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu,  můžete poslat na adresu technického správce webu ().  

Postupy pro prosazování práva 

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace  o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění  vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném 

subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u této části internetových  stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty,  máte právo obrátit se na orgán určený pro prosazování vašich práv (MV ČR, odbor  eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4; e-mail: ).  

 

Polička 2. 10, 2020 

Mgr. Lenka Novotná, ředitelka školy

 

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 2 | Včera: 51 | Týden: 160 | Měsíc: 543 | Celkem: 304167