VOLBA POVOLÁNÍ

Naše škola klade velký důraz na kariérové poradenství – tedy přípravu žáků k volbě budoucího povolání. Základní profesní orientaci žákům umožnil předmět Svět práce – výchova k volbě povolání zařazený do ŠVP ZV v osmém a devátém ročníku. Zpráva volba povolání

Pozornost byla věnována také rodičům vycházejících žáků, v listopadu proběhla již tradiční přehlídka středních škol přímo na naší škole a každý rodič také obdržel informační leták k průběhu přijímacího řízení.

Škola opět zakoupila licencovaný program firmy Databox, který žákům i jejich rodičům umožňuje individuální testování přímo doma prostřednictvím portálu www.proskoly.cz. 

Vážení rodiče,

vaše děti, ale spolu s nimi i vás, čeká v nejbližší době konečné rozhodnutí o formě jejich dalšího vzdělávání. Dovolte, abychom vám touto cestou poskytli několik informací.

Kterou školu zvolit?

Rozhodnutí, pro budoucí život vašeho dítěte mnohdy zásadní, je třeba samozřejmě promyslet a nenechávat je na poslední chvíli. Je důležité získat dostatek informací o vytypovaných školách a zvážit všechna „pro a proti“, zejména předpoklady dítěte pro daný obor, jeho zájem, zdravotní dispozice, náročnost studia, perspektivu oboru, nákladnost studia a vaše finanční možnosti (školné, ubytování, dojíždění), atd.

Zvláště důležitým a v poslední době velmi opomíjeným hlediskem je možnost uplatnění v oboru po skončení studia. I nadále je, bohužel, velký zájem o obory, jejichž absolventi získají místo jen velmi obtížně a na trhu práce se těžko uplatní.

Kde získat informace?

 1. Základní škola
  - k dispozici jsou přehledy škol a propagační materiály škol
  - v přízemí v pravé části budovy vedle kabinetu výchovné poradkyně najdete nástěnku s aktuálními informacemi a dalšími materiály
  - informace získáte i od výchovné poradkyně, která se vám bude individuálně věnovat po předchozí domluvě nebo od třídního učitele
 2. Internetové stránky - k  volbě studijního oboru a budoucího povolání
  www.gwo.cz- Průvodce světem povolání
  http://portal.mpsv.cz- přehled všech středních škol v ČR
  www.pardubickykraj.cz -
  informace o výsledcích přijímacího řízení a stránky dalších krajů.
  www.infoabsolvent.cz- orientace v možnostech absolventu ZŠ i SŠ, testy, přehledy,…
  www.atlasskolství.cz- školy a obory SŠ v ČR
  www.proskoly.cz- individuální testy zakoupené školou, konkrétní informace a hesla mají všichni žáci
 3. Jednotlivé střední školy
  - pořádají „Dny otevřených dveří“ – zpravidla je možné prohlédnout si školu a její zázemí a podrobněji se informovat o možnostech studia
  - poskytují informace na webových stránkách i v tištěných materiálech
 4. Informační a poradenské středisko Úřadu práce (Polička – Husova ulice)
  - poskytuje nejúplnější informace o všech SŠ v celé republice a o aktuální situaci na trhu práce (středa, dohodnout telefonicky, pan E. Koráb)
 5. PPP ve Svitavách – nabízí testy studijních předpokladů a případně i individuální konzultace s psychologem.

Správnost výběru zvoleného oboru je možné konzultovat s pediatrem (možné zdravotní omezení žáka).

 

Přijímací řízení - nejnovější informace a termíny najdete v sekci - PRO RODIČE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - 9. ROČNÍK

 

Veškeré další informace ráda poskytnu v rámci konzultačních hodin.

Božena Kaprasová

výchovná poradkyně

 

 

Masarykova základní škola Polička

nábř. Svobody 447

572 01 Polička

Tel: 461 725 529

www.zsmaspolicka.cz

Zpracovala Božena Kaprasová

Copyright © 2021 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 0 | Včera: 40 | Týden: 138 | Měsíc: 1289 | Celkem: 243189