Školská rada

Usnesením Rady města Poličky, ze dne 3. října 2005, byla s účinností od 4. října 2005 zřízena Školská rada při Masarykově základní škole v Poličce ve smyslu ustanovení § 167, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se na správě školy. Projednává např. školní vzdělávací programy, schvaluje výroční zprávy a školní řád.

Školská rada má 6 členů, z nichž třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Funkční období členů Školské rady je tříleté.

V novém volebním období pracuje rada ve složení: Klára Lorencová, Zuzana Zavřelová, DiS., Šárka Kašová, DiS., Alena Lálíková, Mgr. Lucie Kösslerová a předsedkyně Mgr. Petra Vinařová.

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 1 | Včera: 27 | Týden: 28 | Měsíc: 316 | Celkem: 305206