Informace k přijímacímu řízení od 1.1.2024

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří:

• Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních je v informačním systému o přijímacím řízení – digitální přihlašovací systém (DIPSY), který je dostupný přes webové stránky http://www.prihlaskynastredni.cz/.

• Uchazeči podávají přihlášku v 1. a ve 2. kole až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou):

a) plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana https://identitaobcana.cz/
• doporučený způsob
• v DIPSY budou k dispozici veškeré potřebné informace (registrační číslo, pozvánky, výsledky JPZ, rozhodnutí o přijetí apod.)

b) prostřednictvím výpisu s podporou elektronického systému
• vytiskne se a podá v listinné formě bez příloh (ty se vkládají elektronicky)

c) prostřednictvím tiskopisu
• formulář je k dispozici na webových stránkách http://www.prihlaskynastredni.cz/
• podává se s přílohami v listinné podobě na každou školu samostatně

• Uchazeč na přihlášce závazně seřadí pořadí škol a oborů vzdělání podle své priority. Veškeré doklady dle kritérií, včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti a předchozího vzdělávání, se přikládají formou přílohy v podobě prosté kopie.
• Hodnocení předchozího vzdělávání není povinnou součástí kritérií. Je-li požadováno, přikládá se formou přílohy buď ve formě prosté kopie vysvědčení nebo ve zjednodušené formě výpisem vydaným základní školou
• Systém bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) na základě priorizace a výsledků přijímacího řízení vyhodnotí přijetí uchazečů.
• Algoritmus přiřazování vám přiblíží toto video: https://www.youtube.com/watch?v=uHeUsdQGPm4
• V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení. Zápisové lístky se již nepoužívají.

Termíny

• Termín pro podávání přihlášek od 1. 2. do 20. 2. 2024.

• Podal-li uchazeč přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, zařadí tyto obory do nově podané přihlášky dle priority. Rozhodnutí o přijetí se dozví spolu se všemi ostatními obory vzdělání 15. 5. 2024.

• DIPSY vygeneruje každému uchazeči jedinečné registrační číslo. Ředitel v pozvánkách rozešle uchazečům místo konání JPZ.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek jednotná přijímací zkouška (JPZ)

12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby

16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

náhradní termíny JPZ 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Nově se všechny výsledky přijímacího řízení vyhlašují společně až po vykonání náhradního termínu.

Vyhodnocení výsledků a odvolání

• Uchazeč bude přijat do toho oboru vzdělání, který má v přihlášce nejvyšší prioritu (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledek přijímacího řízení opravňuje k přijetí. Do ostatních oborů vzdělání nebude přijat.
• V DIPSY budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení, a zároveň na veřejně přístupném místě ve škole, čímž se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.
• Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nemá smysl. Žádná volná místa si ředitelé středních škol nenechávají. Případná volná místa (vzniklá např. po vzdání se práva na přijetí některými uchazeči) se obsazují až v dalších kolech. Důvodem pro podání odvolání může být například chybné zadání, chybné hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky.

Doporučení

  • Zvažte podání přihlášky alespoň do jednoho maturitního oboru – dojde tak k objektivnímu ověření znalostí a získání výsledku jednotné zkoušky i do dalších kol přijímacího řízení pro případ, že by se uchazeč hlásil do oboru vzdělání s maturitní zkouškou.
  • Využijte aplikaci k procvičování úloh JPZ TAU: Trénuj a uč se! https://tau.cermat.cz/

Zdeňka Hostašová
ZŘŠ pro inkluzi a výchovná poradkyně

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 0 | Včera: 41 | Týden: 297 | Měsíc: 88 | Celkem: 299459