Přijímací řízení 2020

Byl vydán nový zákon 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. 

Obory s jednotnou přijímací zkouškou

Uskuteční se jednotná přijímací zkouška pouze v jednom termínu 8. června. Žák ji absolvuje na škole uvedené na přihláškách na 1. místě. Její výsledek bude platný na obou školách.

Čas na přijímací zkoušku z matematiky bude delší o 15 minut.

Čas na přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury bude delší o 10 minut.

Přijímačky bez obav

Webová aplikace umožňuje procvičování a následné vyhodnocení testů a tematicky zaměřených skupin úloh z českého jazyka a literatury a z matematiky v podobě blízké reálnému formátu zkoušky.

Centrum (Cermat) připravilo aplikaci v rámci podpůrné kampaně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Přijímačky bez obav“ s cílem usnadnit uchazečům přípravu na jednotnou přijímací zkoušku. Prostřednictvím aplikace můžete řešit celý test nebo si vybrat samostatnou tematicky zaměřenou skupinu úloh. Následně si můžete test i úlohy vyhodnotit prostřednictvím zobrazení klíče správných řešení. K dispozici jsou i vzorová řešení některých úloh.

V současné době můžete v aplikaci procvičovat testy a skupiny úloh z 1. a 2. řádného termínu jednotné přijímací zkoušky 2019. Další testy z přechozích let budou zpřístupňovány v průběhu května.

Aplikaci k procvičování testů a úloh naleznete na adrese procvicprijimacky.cermat.cz.

  • Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí přijímacího řízení na střední školu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem také podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
  • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání.
  • Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek. 

Obory bez přijímací zkoušky

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné).

Výsledky přijímacího řízení a zápisový lístek

Škola zveřejní výsledky přijímacího řízení do 16. června, žák má potom 5 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku škole, kterou si vybral.

Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

Osmiletá gymnázia uskuteční přijímací zkoušky 9. června.

Pokud máte nějaký dotaz, ráda odpovím přes Komens nebo

Božena Kaprasová
výchovná poradkyně

Copyright © 2020 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 7 | Včera: 100 | Týden: 716 | Měsíc: 545 | Celkem: 217577