Počty přihlášek na střední školy 2024: byl zveřejněn přehled podle školy a kraje

Na webu České školní inspekce (ČŠI) byla zveřejněna data o počtu přihlášených uchazečů na jednotlivé střední školy pro školní rok 2024/2025. Můžete zde vyhledat konkrétní střední školu, u které zjistíte počet přihlášek do 1. kola přijímacích zkoušek. Počet přihlášených je rozepsán podle priority přihlášky uchazeče pro danou školu, tedy kolik zájemců má školu na prvním místě, kolik na druhém atd. 

Přehledy najdete na webu České školní inspekce  https://vzdelavanivdatech.cz/


Informace k přijímacímu řízení od 1.1.2024

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří:

• Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních je v informačním systému o přijímacím řízení – digitální přihlašovací systém (DIPSY), který je dostupný přes webové stránky http://www.prihlaskynastredni.cz/.

• Uchazeči podávají přihlášku v 1. a ve 2. kole až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou):

a) plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana https://identitaobcana.cz/
• doporučený způsob
• v DIPSY budou k dispozici veškeré potřebné informace (registrační číslo, pozvánky, výsledky JPZ, rozhodnutí o přijetí apod.)

b) prostřednictvím výpisu s podporou elektronického systému
• vytiskne se a podá v listinné formě bez příloh (ty se vkládají elektronicky)

c) prostřednictvím tiskopisu
• formulář je k dispozici na webových stránkách http://www.prihlaskynastredni.cz/
• podává se s přílohami v listinné podobě na každou školu samostatně

• Uchazeč na přihlášce závazně seřadí pořadí škol a oborů vzdělání podle své priority. Veškeré doklady dle kritérií, včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti a předchozího vzdělávání, se přikládají formou přílohy v podobě prosté kopie.
• Hodnocení předchozího vzdělávání není povinnou součástí kritérií. Je-li požadováno, přikládá se formou přílohy buď ve formě prosté kopie vysvědčení nebo ve zjednodušené formě výpisem vydaným základní školou
• Systém bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) na základě priorizace a výsledků přijímacího řízení vyhodnotí přijetí uchazečů.
• Algoritmus přiřazování vám přiblíží toto video: https://www.youtube.com/watch?v=uHeUsdQGPm4
• V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení. Zápisové lístky se již nepoužívají.

Termíny

• Termín pro podávání přihlášek od 1. 2. do 20. 2. 2024.

• Podal-li uchazeč přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, zařadí tyto obory do nově podané přihlášky dle priority. Rozhodnutí o přijetí se dozví spolu se všemi ostatními obory vzdělání 15. 5. 2024.

• DIPSY vygeneruje každému uchazeči jedinečné registrační číslo. Ředitel v pozvánkách rozešle uchazečům místo konání JPZ.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek jednotná přijímací zkouška (JPZ)

12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby

16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

náhradní termíny JPZ 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Nově se všechny výsledky přijímacího řízení vyhlašují společně až po vykonání náhradního termínu.

Vyhodnocení výsledků a odvolání

• Uchazeč bude přijat do toho oboru vzdělání, který má v přihlášce nejvyšší prioritu (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledek přijímacího řízení opravňuje k přijetí. Do ostatních oborů vzdělání nebude přijat.
• V DIPSY budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení, a zároveň na veřejně přístupném místě ve škole, čímž se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.
• Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nemá smysl. Žádná volná místa si ředitelé středních škol nenechávají. Případná volná místa (vzniklá např. po vzdání se práva na přijetí některými uchazeči) se obsazují až v dalších kolech. Důvodem pro podání odvolání může být například chybné zadání, chybné hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky.

Doporučení

  • Zvažte podání přihlášky alespoň do jednoho maturitního oboru – dojde tak k objektivnímu ověření znalostí a získání výsledku jednotné zkoušky i do dalších kol přijímacího řízení pro případ, že by se uchazeč hlásil do oboru vzdělání s maturitní zkouškou.
  • Využijte aplikaci k procvičování úloh JPZ TAU: Trénuj a uč se! https://tau.cermat.cz/

Zdeňka Hostašová
ZŘŠ pro inkluzi a výchovná poradkyně

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 1 | Včera: 51 | Týden: 159 | Měsíc: 542 | Celkem: 304166