Projekt „Život mám ve svých rukou“

1 pomocV rámci předmětu Výchova ke zdraví se poslední týdny školního roku věnovali žáci devátých ročníku přípravě projektu – Život mám ve svých rukou. Projekt zaměřený na rozvoj znalostí a praktických dovedností v oblasti 1. pomoci vyvrcholil setkáním žáků devátých a šestých tříd ve stanoveném výukovém dni. Každý devátý ročník – A, B, C pro svoji šestku připravil výuku. Moderátoři akce seznámili šesťáky s harmonogramem projektu a rozdělili děti do skupin. Po zhlédnutí názorného dokumentu profesionálních záchranářů nastoupila praktická část. Žáci navštěvovali postupně osm stanovišť: příchod ke zraněnému, bezvědomí, krvácení, popáleniny, zlomeniny horní a dolní končetiny, otřes mozku, resuscitace. Žáci se své lektorské role zhostili na výbornou, mnozí nadšeně předváděli postupy, přátelsky komunikovali s mladšími spolužáky a nenásilnou hravou formou si otiskovali do vědomí jak pomoci zraněnému.

Alchymistická dílna na dvoře Rudolfa II.

rudolfiiV červnu jsme se vlastivědě učili o Rudolfu II, který zval na svůj dvůr různé umělce, alchymisty a vědce. Z knížky Fyzika na dvoře si každý žák naší třídy vybral nějaký zajímavý pokus a potom ho ostatním na školním dvoře či ve třídě předvedl. Ne vše se nám úplně podařilo, ale za pokus to stálo! Samozřejmě nemohl chybět ani Golem, kterého jsme si každý vymodeloval z hlíny.

Škoda, že nefungovaly zázračné elixíry, protože by našly uplatnění při havárii na nábřeží u školy…

Alchymisti ze 4.B

Projektový den – vaření – výroba jitrnic

img 5872Tento projekt jsme si užili. Celým dnem nás provázel pan Josef Baláš. Nejdříve nám vysvětlil, jak porazit a zpracovat prase. Pak už jsme se pustili do práce – obírali jsme prasečí hlavy, mleli maso a játra a krájeli libové maso na malé kousky. To byla práce především pro kluky. Holky zatím špejlovali střeva. Po smíchání všech ingrediencí jsme přes narážku plnili jitrnice. Ještě zašpejlovat a 25 minut povařit.

Každý si domů odnesl 5 jitrnic, na kterých jsme si pochutnali.

Byla to velmi zajímavá zkušenost ve srovnání s klasickým vařením ve škole. Zjistili jsme, že řezničina není nic jednoduchého. Více ve fotogalerii.

žáci 8.A

Dějepisná soutěž

20210623 094057V letošním roce proběhl již 14. ročník celoroční dějepisné soutěže pod názvem "Slavné páry historie". Žáci plní v 6 kolech vždy 3 úkoly, třetí úkol je vždy praktický. Letos například navrhovali šaty pro Kleopatru nebo Annu Boleynovou, znak pro Záviše z Falkenštějna, uniformu pro Napoleona nebo poštovní známku pro císaře Františka Josefa I. Kvůli online výuce proběhla soutěž za těžších podmínek, přesto ji dokončilo, a to velmi úspěšně 28 žáků 4. - 9. tříd. Nejlepší řešitelé, kteří neztratili ani jeden bod, jsou: Zora Kučerová 4.C, Nela Nespěšná 4.C, Kristýna Lašková 4.C, Eliška Tlustá 4.C, Nela Řebíčková 4.B, Eliška Švejdová 4.B, Zuzana Horáčková 5.A, Jana Kadeřábková 6.C, Adam Šlosr 6.A, Lucie Horáčková 8.A a Ivana Havlíková 9.B. Děkuji všem za účast a těším se příští rok u dějepisu zase na shledanou.

Petra Vinařová

Projektové dny s němčinou

projekt den njProjektové dny proběhly v druhé polovině června a účastnili se jich žáci 9. ročníků, kteří se učili 3 roky němčinu. Vedla je paní Ludmila Prokopová, která vyučuje cizí jazyky soukromě. Pro děti si připravila prezentaci, kvízy a aktivity na téma reálie německy mluvících zemí. Při projektu se žáci seznámili s Německem, Rakouskem, Švýcarskem a s německými tradicemi, svátky, pokrmy a kulturou. Na konci každého bloku žáci ve skupinách vyplnili kvíz o dané zemi nebo svátcích. Ten byl potom společně zkontrolován. Komunikace probíhala jak německy, tak i česky, aby děti porozuměly tomu, co jim sděluje.

Vyučující NJ

ŘEMESLA A ZAMĚSTNÁNÍ V.

remesla vTento školní rok v naší třídě proběhly tři projektové dny s odborníky různých profesí. Děti se dozvěděly nové, zajímavé a také důležité informace z oblasti finanční gramotnosti. Se správným hospodařením formou her a soutěží je seznámil finanční poradce pan J. Mužík. V přírodovědném projektu, který odborně vedla paní Ing. E. Janečková se děti dozvěděly něco o jedlých a nejedlých dřevinách. Bádaly, hledaly odpovědi v odborné literatuře, počítači a také ochutnávaly plody dřevin, které máčely v čokoládě. Projektový den „Restaurátor není restauratér“ byl pro děti velmi zajímavý a inspirativní, kde se pod odborným vedením paní restaurátorky M. Slavíkové děti dozvěděly zajímavosti ze světa umění, architektury a také o pracovní náplni této profese. Získaly představu o tomto povolání a své nové poznatky si prakticky vyzkoušely ve tvořivé dílničce, kde si mohly na restaurátory zahrát a pracovat se šablonami. Dokonce děti mohly vidět paní restaurátorku přímo při práci na naší radnici.

Všem přednášejícím děkujeme za jejich čas a za předávání vědomostí a zkušeností z jejich profese.

Včeličky

Afričtí domorodci ze 6.A

img 20210602 110401Na začátku června dostala třída 6.A ze zeměpisu domácí úkol – zjistit, jaké domorodé kmeny žijí v Africe. Mimo to si měli jeden kmen vybrat a příští hodinu přijít oblečeni jako příslušníci tohoto kmene. Tak se nám sešli ve třídě Arabové, Beduíni, Masajové, Mursiové atd.

Nejlepší převlek (podle hlasování všech žáků 6.A) měl Vojta Zéda. Na Vojtu i na ostatní se můžete podívat na fotkách.

M. Sodomková

Projektový den HV

hvVe dnech 18.6. a 21.6. se uskutečnily projektové dny hudební výchovy.

Projektový den „Jak se dělá moderní hudba“ navazuje na látku 9. ročníku „Vznik a vývoj moderní populární hudby.“ Cílem bylo ukázat dětem moderní metody tvorby populární hudby. Za tímto účelem proběhla beseda s hudebníkem a skladatelem Janem Flégrem (FASH FLAGA), který žáky seznámil s některými hudebními styly současné populární hudby. Dozvěděli jsme se něco o jeho tvorbě, o tom, jak vzniká píseň, jak vypadá práce ve studiu, co je mix, mastering, hudební arange a jiné pojmy z oblasti nahrávání hudby. Děti se seznámily s procesem vzniku CD alba nebo jak se natáčí videoklip. Měly možnost vidět i klip, který se točil v Poličce. Nejvíce však žáky zaujala tvorba společné písničky na melodický námět spolužáka. K bicím se postupně přidávaly různé nástroje, které si vybírali samotní žáci.

Bohužel z technických důvodů nebylo možné navštívit nahrávací studio na místním gymnáziu.

Žáci reagovali spontánně, zapojili se aktivně do tvorby nové písničky. Z toho lze usoudit, že je projektový den velice bavil a zaujal.

"Prvňáčci a deváťáci jsou kamarádi“ - 9.C + 1.C

9c 1cPo dlouhém čekání se 15.6. konečně uskutečnilo první setkání žáků 9.C a 1.C v rámci vrstevnického programu "Prvňáčci a deváťáci jsou kamarádi“. Prvňáčci, kteří mají za třídní maskoty "Králíky z klobouku“, dostali od svých velkých kamarádů nakresleného Boba a Bobka. Povídali si o zážitcích z 1. třídy a od deváťáků se dozvěděli, jaké to je dělat přijímačky. Setkání si užili jak malí, tak velcí.

Projektový den: O domácích zvířatech a nejen o nich

Téma dne jsme propojili s předměty Vl – orientace v přírodě, světové strany, Př – poznávání rostlin a živočichů, TV – pohyb a cvičení v přírodě. Pěšky jsme v 8 h vyrazili do Kamence do hospodářství p. Kochové, kde jsme mohli pozorovat domácí zvířata s mláďaty - slepice, kachny, krocany, perličky, morčata, králíky, kozy a chov pštrosů na pštrosí farmě. Žáci se seznámili se zemědělskými pracemi, které chov zvířat doprovází. Paní Kochová též připravila zábavné aktivity – hry a soutěže v přírodě, týmové a soutěživé hry. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací a také jsme si užili krásný společný den.

Projektové dny – FInanční gramotnost, čtvrtý ročník

gramotnostVe dnech 11.6., 14.6. a 15.6. absolvovali žáci tříd 4.A, 4.B a 4.C projekt věnovaný finanční gramotnosti:

Navázali jsme na školní učivo matematiky. Školitel pan Mužík nás naučil rozeznávat příjmy a výdaje. V týmech jsme plnili praktické úkoly o hospodaření rodin a jejich rozpočtu. Navrhli jsme si vlastní bankovky a pochopili jsme, že penězi nemáme plýtvat. Děkujeme za zmrzlinu a za peněžní odměnu, kterou obdržely jednotlivé týmy za svoje výkony. Projekt jsme si moc užili a těšíme se do 5. třídy na pokračování.

Za čtvrťáky Adélka ze 4.B

Copyright © 2021 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 0 | Včera: 40 | Týden: 138 | Měsíc: 1289 | Celkem: 243189