Přespolní běh 2022

Stalo se již tradicí, že sportovní soutěže zahajuje na začátku nového školního roku mezi žáky tak „oblíbený“ přespolní běh. Letos tomu nebylo jinak. Ve středu 14.9. mohli mladí sportovci porovnat běžecké síly s ostatními školami z obvodu v poličském lesoparku Liboháj za velmi deštivého počasí.

Ti nejlepší postoupili a o týden později boje zopakovali již na okresní úrovni, kam se probojovala dvě naše dívčí družstva z druhého stupně. I zde – v okresním kole – se naši svěřenci neztratili. Za zmínku jistě stojí famózní výkon Barči Groulíkové a Andrei Kantorové, které se umístily na prvním a druhém místě.

Díky těmto výkonům postoupilo celé družstvo starších dívek do krajského kola, které se konalo v Hlinsku. Zde se našim svěřenkyním opět dařilo, když celý závod ovládla naše Lucie Jílková a týmu o jediný bod uteklo republikové finále.

Všem našim zúčastněným reprezentantům gratulujeme k odvedeným výkonům!

Lucie Jílková na Mistrovství republiky žáků v atletice

Lucie vybojovala bronzovou medaili v běhu na 1500 m překážek. Ačkoli je věkem teprve v kategorii mladších žákyň, dokázala se prosadit mezi staršími žákyněmi, tj. dívkami o 2 - 3 roky staršími. Velmi těsně jí unikla nominace na Mezistátní utkání U16.

 

Návštěva v knihovně 2.C

20220914 103953Jelikož se žáci třídy 2.C v loňském roce naučili všechna písmenka, mohli nyní navštívit program Městské knihovny Polička. Poznali, jak se v prostorách dětského oddělení orientovat a zkusili si sami vyhledat několik knih. Od pracovnice knihovny dostali přihlášky. Jistě se z dětí stanou pilní čtenáři.

Logická olympiáda - pozvánka

Rádi bychom pozvali žáky Vaší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.

KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2022.  Registrovat se můžou i učitelé, uživatelský profil vám umožňuje přehled o přihlášených žácích a studentech i o jejich výsledcích v soutěži.

Krajská kola se uskuteční v pátek 4. listopadu 2022. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 28. listopadu 2022.

Další informace o Logické olympiádě 2022 a důležité termíny jsou uvedeny na webu soutěže a také v přiloženém PDF souboru.

Vaše dotazy rádi zodpoví členové organizačního týmu. Těšíme se na naši spolupráci a přejeme Vašim žákům v soutěži mnoho úspěchů.

zs masarykova florbal

Sportovní den 1.A + 9.A

V pátek 24. 6. 2022 jsme připravili na kurtech u sokolovny pro 1.A sportovní den. Prvňáci byli velmi šikovní v různých individuálních i týmových hrách. Připomněli jsme jim, že při sportu může dojít i k úrazům a seznámili jsme je se základy zdravovědy. Po připraveném programu jsme prvňáky poslali na hřiště plážového volejbalu, kde si našli vlastní zábavu. 

Nakonec byli všichni oceněni medailemi, které jsme vlastnoručně vyráběli. Společné dopoledne jsme si moc užili.

žáci 9.A

Přírodovědný program 4.C

V průběhu čtvrté třídy jsme v přírodovědě poznávali jednotlivé ekosystémy, seznamovali jsme se s rostlinami a živočichy, kteří v nich žijí, četli jsme knihy o přírodě, dívali se na videa a chodili na tematické vycházky. Naše pozorování jsme v červnu zakončili přírodovědným bádáním s paní Marcelou Feltlovou, která za námi dorazila do školy. S programem jsme nemuseli nikam daleko cestovat, využili jsme ke zkoumání blízké okolí školy a přírodovědné tabule umístěné na školní zahradě. Sbírali jsme různé zástupce hmyzu, které jsme pozorovali lupou. Zkoumali jsme na listech domečky žlabatky, pozorovali jsme první obyvatele hmyzího domečku a v závěru jsme zblízka prozkoumali i zástupce plžů. Program jsme si moc užili a těšíme se na viděnou v dalším školním roce!

Žáci 4.C a jejich třídní učitelka

Školní výlet 5.B

Letošní první letní den si naše třída pěkně užila na školním výletě, při kterém jsme spojili poznávání přírody a památek s poznatky vědy. V 9 hodin jsme vypluli parníkem z přístaviště  Brno – Bystrc ke hradu Veveří. Tento hrad se rozprostírá na vrcholcích nad přehradou na řece Svratce a bývá díky svému vzhledu označován jako moravský Karlštejn. Sluníčko zpříjemnilo krásný výhled na okolní lesnaté kopce a silný vítr rozvlnil vodní hladinu jak na moři. Po návratu zpět do přístavu jsme se přesunuli do science centra Vida na napínavý výukový program Chytřejší než Holmes. Zbytek času jsme věnovali průzkumu dalších zajímavých věcí v tomto naučném parku. Kotva z přístavu nám určitě přinese štěstí na 2. stupni naší školy. Ahóóój v šestém ročníku!

Projektová výuka ve třídě včeliček

Děti z 5.C se během tohoto školního roku věnovaly ohroženým druhům živočichů naší planety. Toto téma se prolínalo všemi předměty, kde děti pracovaly s odbornou literaturou, internetem, pracovními listy, řešily integrované úlohy v matematice, českém jazyce, zpívaly, výtvarničily, hrály divadlo a byly i na velmi zajímavé exkurzi ve Svitavách. Také často a rády využívaly k výuce naši naučnou školní zahradu. Věřím, že děti zábavnou formou získávaly nové vědomosti, zkušenosti, byla podpořena jejich vzájemná komunikace, spolupráce a odpovědnost za svoji činnost. Momentky ve fotogalerii.

Vycházka do Liboháje - 5.A

Ve shonu končícího školního roku jsme se chvíli  zastavili a relaxovali na vycházce do Liboháje. V rámci přírodovědných aktivit jsme vytvořili několik nových domků pro lesní skřítky.

žáci 5.A

Projekt „Život máš ve svých rukou“

V červnu probíhá v rámci předmětu Výchova ke zdraví projektový den „ Život máš ve svých rukou“. Žáci devátých ročníků vedou své mladší spolužáky ze šestých tříd, krok za krokem v tréninku základů první pomoci. Po zkouknutí návodného dokumentu Resuscitace se děti po skupinkách rozmístí na osm stanovišť. Deváťáci vybaveni informacemi i potřebným materiálem názorně vyučují správné postupy v případě příchodu ke zraněnému, krvácení, bezvědomí, otřesu mozku, zlomenin končetin, popálenin a resuscitace. Projekt končí závěrečným testem a zhodnocením.

Deváťáci: „ …bylo to super. Děcka nezlobily a odpovídaly“

Šesťáci: „…. dobrý to bylo, byla i sranda…"

Copyright © 2022 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 11 | Včera: 40 | Týden: 199 | Měsíc: 1428 | Celkem: 279491