Prevence

adaptakAdaptační pobyt
V polovině září absolvovali šesťáci ve Svratouchu tradiční seznamovací kurz, na kterém se poznávali a navazovali mezi sebou kamarádské vztahy. “Seznamovák” se líbil, líbil se i program a žáky doopravdy bavil. Většina chválila i jídlo, což dotvářelo pozitivní atmosféru našeho pobytu. Nejvíce se líbila noční hra, pavučina a střelba ze vzduchovky. "Adapťák" splnil své poslání na jedničku a všichni jeho účastníci si domů odvezli spousty skvělých zážitků a dobrý pocit z celé akce. Zpětnou vazbou byl dopis psaný právě „Adapťáku“:
… vůbec se mi nechtělo domů, chtěla bych další takový adapťák EB
… líbily se mi seznamovačky s barevnými lepícími papírky, hledání slov a přenášení pana učitele NG
… noční hra byla super, myslel jsem, že to nezvládnu, když jsem šel na řadu, už jsem byl v pohodě VF
Na adaptační pobyt navazoval preventivní program Bolest jménem šikana, Kyberšikana a Chat, který pro nás zorganizoval ACET Chrudim. A zase se žáci dozvěděli nové informace.

Rozvoj sociálních dovedností
Sedmáci, pod taktovkou Mozaiky Polička, si užili nadstavbu adaptačního pobytu v podobě zážitkového dne na fotbalovém stadionu.  Hrály se hry… jako Pyramida, Chobotnice, Brány, Slepec, Speed cups, Bludiště, minikvízy a další. Poděkování patří děvčatům z Mozaiky za jejich kreativitu.

Prevence s Policií na I. stupni
Žáci I. stupně postupně projdou besedou Rizikové chování a Vlastní bezpečí, které lektoruje Policie ČR a její preventistka Nikol Zavřelová.

Divadelní představení v Klicperově divadle v Hradci Králové

divadloDeváté ročníky se zúčastnily představení Hana, které nás zavedlo do Valašského meziříčí do roku 1954, autorka popisuje autenticky poválečný život v tomto městě a osudy hlavní hrdinky. Divadelní zpracování je zpracováno na motivy stejnojmenné knihy Aleny Mornštajnové. Představení navazovalo na probíranou literaturu holocaustu.

DEN SE SVATÝM VÁCLAVEM

Ve třídě 2.C u příležitosti státního svátku Dne české státnosti, probíhal projekt nazvaný: Den se sv. Václavem. Zhlédli jsme prezentaci o Václavovi, přečetli si o něm v knize, poslechli Svatováclavský chorál a od Jaromíra Nohavici Legendu o Svatém Václavovi. Zjistili jsme, kde můžeme najít jeho pomník, sochy, Svatováclavský (Tisíciletý) dub, že houby václavky s ním mají spojitost. Děti vybarvovaly, vystřihovaly a lepily puzzle sv. Václava na koni a také si vyrobily Svatováclavskou korunu. Pracovaly s textem v hrách hledačka, Vingo a v křížovce. V matematice počítaly s mincemi, především dvacetikorunami. Na závěr jsme pracovali s kartami ctností a děti pro sv. Václava vybraly velké množství karet, kde nejvíce se opakovala karta vlastenectví. Také si každý našel kartu svoji a zdůvodnil svoji volbu. Tento den jsme si moc užili.

Včeličky

ZA KULTUROU DO KLICPEROVA DIVADLA

Dne 19.9. se vydali žáci pátých a čtvrtých ročníků na cestu za kulturním dobrodružstvím. Společně navštívili divadelní představení Prašina, které uvedlo Klicperovo divadlo v Hradci Králové.Divadelní hra vznikla na motivy známé knihy, která oslovila nejen dětské čtenáře. Příběh tří kamarádů se odehrává v části Prahy (Prašina), kde nefunguje elektřina, nejezdí tramvaje a mobily nemají signál. Hlavní hrdinové se snaží společnými silami vyřešit záhadu šířící se Prašiny. Při pátrání překonávají nebezpečné překážky, které prověřují jejich nebojácnost a vzájemné vztahy.Představení svým napínavým dějem, tématem a akčními scénami upoutalo pozornost mladších i starších diváků v sále. Děti si celodenní výlet za kulturou moc užily a už se těší na další divadelní představení.

K. Švábová, 5.A, B, C, 4.C

Setkání seniorů

1693575637619V pátek 1. 9. jsme v prostorách školy přivítali bývalé učitele a vychovatele, dnes již důchodce, spojené s naší školou. Překvapením pro nás byla hojná účast, bezmála 50 účastníků. Setkání zahájil starosta Poličky pan Jaroslav Martinů, poté podala informaci p. ředitelka Lenka Novotná o historii školy, na promítacím plátně se mohli návštěvníci hledat v učitelských sborech napříč stoletími. Poté se besedovalo, zájemci si prohlédli školu, přilehlou zahradu, zavzpomínali v některých třídách a kabinetech … dnes je všechno jinak. Nechyběl ani výborný oběd ve školní jídelně: knedlíčková polévka a svíčková. Když se všichni vrátili do sborovny školy, na stolech bylo sladké občerstvení ke kávě. Besedovalo se až do pozdních odpoledních hodin. Všem seniorům patří poděkování za účast a organizátorům za přípravy. Od 17. hodiny pokračovala akce setkáním s bývalými aktivními kolegy.

har

Přespolní běh 2023

img 2531img 2546Stalo se již tradicí, že sportovní soutěže zahajuje na začátku nového školního roku mezi žáky tak “oblíbený“ přespolní běh. Letos tomu nebylo jinak. V pátek 15. září mohli mladí sportovci porovnat běžecké síly s ostatními školami z obvodu v poličském lesoparku Liboháj za velmi krásného počasí.

Ti nejlepší postoupili a o týden později boje zopakovali již na okresní úrovni, kam se probojovala hned tři družstva z druhého stupně. I zde - v okresním kole - se naši svěřenci neztratili. Za zmínku jistě stojí famózní výkon děvčat 8. - 9. tříd, která doběhla na prvních čtyřech místech a také vítězství Petra Schwacha ve straších žácích.

Díky těmto výkonům postoupilo celé družstvo starších dívek a starších chlapců do krajského kola, které se konalo v Pardubicích 24. září. Zde se našim svěřencům opět dařilo, když chlapci vybojovali bronzové medaile. Dívčí závod ovládla naše Lucie Jílková a díky týmovému výkonu tak naše běžkyně postoupily do republikového finále, které se bude konat 25. října ve Žďáru nad Sázavou.

Všem našim zúčastněným reprezentantům gratulujeme k odvedeným výkonům a dívkám přejeme hodně úspěchu v republikovém finále!

TVOŘÍME V PŘÍRODĚ

Během slunečných zářijových dní vyrazila třída 5.C v rámci výtvarných činností do nedalekého lesa. K samotné kreativní práci jsme využívali pouze přírodní materiály, které nás obklopovaly a zároveň inspirovaly. Každá skupina si vybrala své oblíbené přírodní poklady (kameny, listy, květiny, větvičky). Z těchto přírodnin jsme následně tvořily mandalu. Tvoření mandal z přírodnin pro nás bylo nejen zábavné, ale naučilo nás také vážit si krásy přírody a vyjádřit díky ní svou kreativitu. Díky tvoření jsme dostali další příležitost pracovat jako tým, sdílet nápady a vzájemně se inspirovat. Tvořivá aktivita pro nás byla skvělou zkušeností, která nám připomněla, že umění může být ukryto v každodenním životě i v přírodě. 

K. Švábová a žáci 5.C

Naše výtvarka v přírodě

Rádi malujeme a tvoříme, a proto jsme se vydali v tak krásný zářijový den do přírody. Nejprve jsme na čtvrtku vyzkoušeli různé pigmenty listů, kůry, šišek... Potom jsme sestavili kompozici z přírodnin. Vznikly skutečné obrazy, ze kterých jsme měli velkou radost. Stihli jsme postavit i super obydlí pro skřítky.

Žáci 5.A

PŘÍRODA VE MĚSTĚ ZBLÍZKA

Po prázdninách žáci 3.A navštívili městskou knihovnu, kde se na půdě zúčastnili programu s názvem „PŘÍRODA VE MĚSTĚ ZBLÍZKA“. Po úvodním přivítání se děti rozdělily do skupin a začaly plnit první úkol. Z připravených přírodnin měly vybrat jednu, kterou mohou najít v lese a jednu, která roste v městském parku. Po vzájemné kontrole přešly k dalšímu úkolu. Měly zjistit, čím se liší rostliny v lese od rostlin rostoucích ve městě.

V další části programu dostaly lupy a zkoumaly část kapradiny. Nejvíce se však těšily na práci s mikroskopem. Pozorovaly část křídla včely, můry a tiplice. Přírodovědný program si děti opět moc užily a rozšířily své vědomosti v oblasti přírody.

Tímto děkujeme paní Feltlové za opět skvěle připravené téma.

Setkání 9.C s 1.C

img 0479img 0483Ve středu 13. září jsme se poprvé setkali s žáky z 1.C v rámci vrstevnického programu. Každý z deváťáků si připravil obrázek se začátečním písmenem jména vybraného prvňáčka. Děti si je vybarvily a společně jsme je zalaminovali . Vybarvený obrázek může sloužit jako záložka. Nám prvňáčci každému věnovali krásně vybarvený obrázek lištičky. Vystavili jsme si je na nástěnce ve třídě. Společně jsme si popovídali a navzájem se trochu poznali. Z prvního setkání jsme byli všichni nadšeni a už se moc těšíme na další společné akce a zážitky.

Jana, 9.C

Technohrátky ve Vysokém Mýtě

První školní týden se rozběhl a deváťáci, které letos čeká důležité a zodpovědné rozhodnutí o volbě střední školy, měli hned ve čtvrtek 7. 9. možnost zúčastnit se Technohrátek ve Střední škole stavební ve Vysokém Mýtě. O akci byl obrovský zájem a do Mýta nakonec vyjelo 18 chlapců a 2 dívky. Odnesli si důležité informace o studiu na této škole, studijních a učebních oborech a během soutěžních aktivit si prohlédli školu, odborné učebny i dílny. Blíže se seznámili s náplní některých studijních oborů jako např. pozemní stavitelství – architektura, dopravní stavitelství, vodohospodářské stavby, instalatér, truhlář a zedník.

Žákům se akce velmi líbila a někteří z nich už uvažují o tom, že jedna z přihlášek k dalšímu studiu, půjde právě na tuto střední školu.

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 18 | Včera: 51 | Týden: 135 | Měsíc: 810 | Celkem: 301404