PŘÍRODA VE MĚSTĚ ZBLÍZKA

Po prázdninách žáci 3.A navštívili městskou knihovnu, kde se na půdě zúčastnili programu s názvem „PŘÍRODA VE MĚSTĚ ZBLÍZKA“. Po úvodním přivítání se děti rozdělily do skupin a začaly plnit první úkol. Z připravených přírodnin měly vybrat jednu, kterou mohou najít v lese a jednu, která roste v městském parku. Po vzájemné kontrole přešly k dalšímu úkolu. Měly zjistit, čím se liší rostliny v lese od rostlin rostoucích ve městě.

V další části programu dostaly lupy a zkoumaly část kapradiny. Nejvíce se však těšily na práci s mikroskopem. Pozorovaly část křídla včely, můry a tiplice. Přírodovědný program si děti opět moc užily a rozšířily své vědomosti v oblasti přírody.

Tímto děkujeme paní Feltlové za opět skvěle připravené téma.

Setkání 9.C s 1.C

img 0479img 0483Ve středu 13. září jsme se poprvé setkali s žáky z 1.C v rámci vrstevnického programu. Každý z deváťáků si připravil obrázek se začátečním písmenem jména vybraného prvňáčka. Děti si je vybarvily a společně jsme je zalaminovali . Vybarvený obrázek může sloužit jako záložka. Nám prvňáčci každému věnovali krásně vybarvený obrázek lištičky. Vystavili jsme si je na nástěnce ve třídě. Společně jsme si popovídali a navzájem se trochu poznali. Z prvního setkání jsme byli všichni nadšeni a už se moc těšíme na další společné akce a zážitky.

Jana, 9.C

Technohrátky ve Vysokém Mýtě

První školní týden se rozběhl a deváťáci, které letos čeká důležité a zodpovědné rozhodnutí o volbě střední školy, měli hned ve čtvrtek 7. 9. možnost zúčastnit se Technohrátek ve Střední škole stavební ve Vysokém Mýtě. O akci byl obrovský zájem a do Mýta nakonec vyjelo 18 chlapců a 2 dívky. Odnesli si důležité informace o studiu na této škole, studijních a učebních oborech a během soutěžních aktivit si prohlédli školu, odborné učebny i dílny. Blíže se seznámili s náplní některých studijních oborů jako např. pozemní stavitelství – architektura, dopravní stavitelství, vodohospodářské stavby, instalatér, truhlář a zedník.

Žákům se akce velmi líbila a někteří z nich už uvažují o tom, že jedna z přihlášek k dalšímu studiu, půjde právě na tuto střední školu.

Poslední červnová setkání 1.B a 9.B

Při dvou společných akcích se naposledy sešli žáci 1.B a 9.B v rámci vrstevnického programu. 23. a 27. června strávili společně celé dopoledne.V pátek společně kreslili třídního maskota - slona a deváťáci pak pro prvňáčky připravili celou řadu her a sportovní aktivity. Kluci a některé dívky si také společně zahráli fotbal.

V úterý při branném pochodu deváťáci připravili pro prvňáčky šipkovanou. Po splnění úkolů čekala v cíli na prvňáčky sladká odměna a dopis na rozloučenou. Cestou zpět ještě poschovávali malované kamínky, které vyráběli na jednom z minulých setkání. Pak už se deváťáci a prvňáčci museli rozloučit. Zůstanou jim krásné vzpomínky na společné akce.

Republikové finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

tomastomas 2Republikové finále se konalo 13. června v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Do celostátního finále postoupilo 40 nejúspěšnějších žáků z regionálních kol. Ti se sjeli do Pardubic, podstoupili další testování teoretických znalostí a zkoušku laboratorních dovedností, které měly rozhodnou o „králi mladých chemiků“ České republiky. Mezi těmito postupujícími byl i Tomáš Pechanec. Poradil si v laboratoři, zvládl obtížné výpočty, rovnice, chemické názvosloví a obsadil krásné 17. místo.

Blahopřejeme a děkujeme Tomášovi za reprezentaci školy v této náročné soutěži.

Přírodopisná exkurze

img 20230531 103822Ve středu 31.5. jsme se s deváťáky vydali na přírodopisnou exkurzi s tím, že naše cesta povede na Žulovou stezku ve Skutči. Bohužel, po nečekaných komplikacích s autobusovou dopravou, jsme museli vymyslet náhradní plán. Nejelo se tedy do Skutče, ale vlakem do Svitav k rybníku Rosnička. Zde jsme si prošli část naučné stezky, kde jsme se mohli seznámit s biologií, ekologií i historií svitavských rybníků a zároveň jsme nahlédli do života lesů. Počasí nám přálo, čehož někteří odvážlivci využili a vyzkoušeli teplotu a kvalitu vody. Po odpočinku u místní písečné pláže nás už čekala jen cesta zpět na nedalekou vlakovou zastávku a domů.

Eva Neudertová, Ondřej Mencák

HOSPODAŘENÍ V ÚLU ANEB JAK PODPOŘIT FINANČNÍ GRAMOTNOST U VČELIČEK

V pondělí 26.6. děti z 1.C ukončily celoroční projekt, který měl přispět k rozvoji finanční gramotnosti a zodpovědnosti za svoji práci. Děti po celý školní rok sbírali včeličky za aktivitu, domácí úkoly a přípravu, pomoc druhým a vlídné chování. Ale také včelky odevzdávaly za porušení školního řádu, třídních pravidel, zapomínání pomůcek či domácích úkolů. Po společné dohodě s rodiči a dětmi jsme určili hodnotu jedné včelky = 1 Kč. Děti s větším počtem včeliček navštívily směnárnu, kde si je vyměnily za barevné mince ve větších hodnotách. V pondělí si vše sečetly a vyměnily za šek, kde tuto výslednou částku doma rodiče dětem proplatí a společně vyberou odměnu za celoroční školní práci a snažení.

Projekt: Život máš ve svých rukou

První pomoc podaná včas a správně zachrání nejeden lidský život. Jde o soubor postupů a opatření, které může postiženému při úrazu či nemoci poskytnout i laik. Proto je potřeba seznamovat se se základy první pomoci už na základní škole.

V předmětu výchova ke zdraví se žáci devátých tříd seznámili s informacemi a dovednostmi, které v závěru školního roku předali mladším spolužákům ze šestých ročníků. V letošním školním roce se projektu zúčastnily 4 třídy deváťáků v počtu 74 a čtyři třídy šesťáků v počtu 85.

Ve čtyřhodinových blocích představili starší spolužáci 8 stanovišť. Informovali o příznacích zdravotních problémů a předvedli názorné postupy 1. pomoci u příchodu ke zraněnému, krvácení, popáleninách, bezvědomí, zlomeninách dolní končetiny, horní končetiny, otřesu mozku a resuscitaci. Šesťáci si vše vyzkoušeli a nabyté vědomosti zúročili v závěrečném testu.

Cílem  projektu je nejen zvýšit povědomí o postupech 1. pomoci, ale i rozvíjet empatii, sociální vztahy a schopnost pomáhat

I když chodíš ztěžka … nádherná je Sněžka

V rámci Horobraní … aneb Dej si do těla se třídy 7.B, D vydaly 21. června pokořit nejvyšší horu Krkonoš Sněžku. Výlet byl nádherný, výšlap z Pomezních bud přes Jelenku s velkým převýšením, výhledy, které stály za to. Zpáteční cesta vedla přes Růžovou horu do Pece pod Sněžkou. Trasa 13,5 km a 34000 kroků suchou nohou.

Vysoká, strmá, kamenitá. Rozlehlé stezky, chodníky do nebe Milujeme hory, místy nedobytné.

Školní výlety 7.B, 7.D

Jungle park je lanové centrum nacházející se v samém srdci Brna. Rozléhá se v nádherném prostředí lesa kolem řeky Svratky. Jeho poloha v bezprostřední blízkosti městského koupaliště Riviéra, cesta cyklostezkou z něj dělá atraktivní dostupné místo. Tak tady jsme zažili netradiční zážitek v korunách stromů. Odpolední program jsme začali na Kapucínském náměstí v Kapucínské kryptě. Krypta je pod komplexem kláštera a klášterního kostela Nalezení sv. Kříže, který je dominantní stavbou na Kapucínském náměstí, klášter a kostel pochází z let 1648-1651 a v chrámu je velmi zajímavý historický interiér. V kryptě jsou pohřbeni kapucíni i světské bytosti.

Čas pro neobyčejné zážitky

Vy – všichni, co rádi zažíváte neobyčejné chvíle jste s námi 3. června vstoupili do říše reality i fantazie v Masarykově základní škole v Poličce. Děkujeme, že jste se společně s rodinami a kamarády nechali unést do jiných světů, reálných i fantastických expozic, optických klamů a triků. Odvážnější si prošli i pekelnou cestou. A že vás nebylo málo. Našimi prostory prošlo cca 2 200 návštěvníků a někteří opozdilci probíhali školou těsně před jejím uzavřením. Jednoznačně lze říci odpoledne i noc se vydařily.

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 0 | Včera: 27 | Týden: 27 | Měsíc: 315 | Celkem: 305205