Úspěchy našich žáků v krajských kolech 2016

Ke konci školního roku můžeme zhodnotit úspěchy našich žáků, kteří se přes okresní kola soutěží probojovali až do krajských kol. Za tento velký úspěch obdrželi od Městského úřadu v Poličce knižní odměny.

Ze sportovních soutěží postoupilo družstvo starších žáků do kraje v hokejbalu. Vybojovali výborné 3. místo: Roušar Tomáš, Augustin Filip, Nečas Vojtěch, Kocanda Jan, Karmazín David, Novák Josef, Melša Michal, Prokopec Radim, Baumruk Petr. Dále smíšené družstvo starších žáků obsadilo ve volejbalu také 3. místo. Jsou to Pucharová Vendula, Lossmannová Eliška, Tutková Tereza, Kercl Aleš, Votočka David, Lajžner Marek. V soutěži OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) se umístila na 2. místě Bartoňová Adéla a postoupila do celostátního finále, které se bude konat v září. V Poháru rozhlasu postoupilo do kraje družstvo mladších žákyň. Zde na 1. místě zazářila Lucie Vyhnálková ve skoku vysokém.

Umístění v krajských kolech v ostatních soutěžích: v Chemické olympiádě 8. místo Soukalová Eliška, v Zeměpisné olympiádě 5. místo Dittrich Marek, v Biologické olympiádě 12. místo v kategorii D Vargová Anežka, v Matematické olympiádě 12. místo Vomáčka Daniel, do krajského kola fyzikální olympiády postoupil Dittrich Marek, v celostátní soutěži Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR Dittrich Marek 7. místo. V krajském kole literární soutěže Dávají za nás ruku do ohně, kterou pořádá Hasičský záchranný sbor ČR, se na 1. místě umístila Tvrdíková Gabriela a na 3. místě Dytrtová Andrea.

Všem zmíněným žáků děkujeme za vynikající reprezentaci Masarykovy základní školy a přejeme jim hodně dalších úspěchů.

Exkurze na poličském letišti

V pondělí 27. června navštívila třída 2.B poličské letiště. Pozval nás tatínek našeho spolužáka, který zde dělá náčelníka. V podobném hangáru, o jakém jsme četli v knížce O letadélku Káněti jsme si prohlédli různá letadla. Každý si vyzkoušel sedět v kabině letadla a pákou ovládat nastavení směrových a výškových křídélek. V místnosti řídícího dispečera jsme si prohlédli letecké mapy a povídali si o různých leteckých zajímavostech. Děkujeme za pěkný předprázdninový zážitek.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do školní družiny pro školní rok 2016/2017

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a školou stanovených kritérií pro přijímání žáků do školní družiny jsou všichni žáci, kteří odevzdali řádně a včas vyplněnou přihlášku, přijati, kromě variabilních čísel 16078, 16091, 16111, 16112. Těmto žákům bude nabídnuto zařazení do školní družiny v případě neobsazení nebo uvolnění zbývajících volných míst určených pro žáky 1. ročníků. Ukončí-li žák docházku do školní družiny během školního roku, bude toto místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí.

Vrstevnický program

24Dne 17.6. připravili žáci 9.A vrstevnický program pro své spolužáky ze 6.A, kde je seznamovali s první pomocí. Deváťáci měli připravenou i praktickou část, kde si děti zkusily ošetřit různá zranění včetně resuscitace. Programem se prolínaly i všetečné otázky, které byly zodpovídány 9.A a podle fotografií je vidět, že všichni byli velmi dobře připraveni. Děti si odnesly spoustu nových poznatků a prima zážitků. Momentky ve fotogalerii.

Panovníci českých zemí

IMG 1033IMG 1050Dne 7.6.2016 uspořádali žáci 4.B v městské knihovně vernisáž výtvarných prací. Obrázky namalovaly děti v rámci projektu Panovníci českých zemí, kdy v průběhu půl roku v rámci hodin vlastivědy, českého jazyka a výtvarné výchovy poznávaly historii českých zemí od prvního osídlení do doby vlády Josefa II. Děti společně ztvárnily královský poklad, sepsaly Zlatou bulu sicilskou, vytvořily si rodové sídlo i erb a portrétovaly panovníky. Na vernisáž si žáci samostatně připravili průvodní slovo a každý svého panovníka představil. Výstava potrvá do 28.6.2016.

Divadelní představení Rusalka

V úterý 14. června 2016 navštívili žáci čtvrtých, pátých a 6.A třídy divadelní představení Rusalka. Naši žáci dobře znají prostředí poličského divadla, avšak v Janáčkově divadle v Brně zjistili, že nejen ve škole se zvoní a jsou přestávky. Ve slavnostním oblečení se usadili do hlediště, s velkým zájmem sledovali a obdivovali překrásnou výpravu operního představení. Velice je zaujal text na čtecím zařízení. Známá opera se všem líbila. O tom svědčil dlouhodobý potlesk.

Kroužky angličtiny na druhém stupni

Již v letošním roce mají možnost navštěvovat kroužky anglického jazyka žáci, kteří se postupně připravují na mezinárodní cambridgskou jazykovou zkoušku KET úrovně A2 pod vedením p. uč. Kohutové. V dalším školním roce budou takto pokračovat žáci budoucí 7.A, 8.A a 9.A.

Nyní se chystáme otevřít kroužky (doučování) i pro ostatní žáky. Obsahem bude rozšiřování slovní zásoby, práce s textem a zlepšení výslovnosti, poslechy, jazykové hry, prohloubení gramatiky probírané v hodinách anglického jazyka nebo příprava na písemné práce. Od září to budou 2 kroužky pro budoucí šesté a sedmé ročníky (tedy letošní páťáky a třídy 6.B a C) pod vedením p. uč. Vojtové a Vinařové. V dalších letech rozšíříme kroužky i na osmé a deváté ročníky.

Kabinet cizích jazyků

Krajské kolo barevného minivolejbalu

BMVNaše škola již několik let pořádá krajské kolo BMV. Letos se konalo 3.6.2016 za účasti 114 dětí. Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Sokolovská Svitavy, ZŠ TGM Svitavy a naše základní škola.

Kolo se konalo ve třech základních barvách, a to žluté, oranžové a červené. Největších úspěchů dosáhla děvčata místního volejbalového klubu v barvě červené: 1. místo Kamila Sílová, Eva Šlosrová, Aneta Mlynářová, Kateřina Pešavová. 2. místo Karolína Zahradníčková, Anna Švecová, Pavlína Kösslerová a Natálie Balzerová. 3. místo Lucie Jiroušová, Zuzana Macháčková. Nejlepšími chlapci byli na 4. místě František Harašta a Ondřej Baláš.

Výjezdní zasedání Školního parlamentu

Letos jsme připravili pro členy Školního parlamentu výjezd do Svitav, a to do střediska výchovné péče Alfa. Celá prohlídka byla rozdělena na dva bloky. Velmi zajímavou formou nám přiblížil chod této organizace ředitel Mgr. Petr Dřínovský.

Alfa sídlí v budově bývalého domova mládeže střední zdravotnické školy u kruhového objezdu. Dozvěděli jsme se, že toto zařízení poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy na budoucí povolání max. do 26 let.

Číst dál: Výjezdní zasedání Školního parlamentu 2016

Škola nanečisto

p6020037Ve dnech 31.5., 1.6. a 2.6. se uskutečnila v prostorách pavilonu akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Paní učitelky současných prvních tříd připravily pro nové žáčky vyučovací hodinu s různými zábavnými výukovými aktivitami. Děti si vyzkoušely trochu počítání, hraní s písmenky i malování. Rodiče zatím na schůzkách s učitelkami, které od září budou v prvních třídách vyučovat, diskutovali o průběhu nového školního roku. Malí předškoláci odcházeli spokojeni a my se 1. září na všechny žáčky těšíme v opravdové škole.

S. Mohelníková

Foto v galerii

Nejlepší matematici a fyzici 2016Obraz5

Obraz1Obraz3Ve školním roce 2015/16 jsme se aktivně zapojili do všech důležitých soutěží z matematiky a fyziky pořádaných Ministerstvem školství (Matematická olympiáda 5. – 9. r., Pythagoriáda, 5. – 8. r, Logická olympiáda, Matematický a Přírodovědný klokan, Fyzikální olympiáda 8. a 9. r). Mezi žáky, kteří obsadili první pozice, nebo se stali úspěšnými řešiteli okresních kol patří: F. Jána, Z. Macháčková, A. Soukalová z 5. roč., M. Jílek, J. Jelínek, J. Tengler, A. Vargová z 6. roč., A. Bartoňová, M. Martínek, L. Popelková ze 7. roč., M. Kysilka, T. Tutková, P. Havlíček z 8. r. V krajských kolech nás reprezentovali: D. Vomáčka, M. Dittrich. J. Kastner z 9. ročníku.

K dosaženým úspěchům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 0 | Včera: 27 | Týden: 27 | Měsíc: 315 | Celkem: 305205