Matematický klokan 2017/18

V pondělí 19.3.2018 proběhla v okrese Svitavy mezinárodní soutěž Matematický klokan. Naše škola se zapojila ve všech kategoriích odpovídajících základním školám. V kategorii Cvrček (2. - 3. roč.) se umístili na 1. - 2. místě Mlynář Tomáš z 3.B a Chmel Matěj (78 b), na 3. místě Sodomková Barbora z 3.A (74 b), v kategorii Klokánek se na 1. místě umístila Kotvová Lucie z 5.B (114 b), na 2. místě Ševčík Adam z 5.C (110 b) a na 3. Šplíchal Daniel z 5.A a Pechanec Tomáš z 4.A (89 b), v kategorii Benjamín se umístila na 1. místě Soukalová Klára (87 b), na 2.místě Soukalová Daniela (85 b) a na 3. místě Klusoň Štěpán (76 b) a v kategorii Kadet získala 1. místo: Popelková Lucie z 9.A (83 b), 2. místo Vargová Anežka z 8.A (82 b), 3. místo Bartoňová Adéla z 9.A (77 b).

Matematický klokan – výsledky za okres Svitavy.

Výborných výsledků dosáhli naši žáci v porovnání se žáky okresu Svitavy: v kategorii Cvrček obdržela Lucie Kotvová (2. místo) a v kategorii Kadet se do první desítky probojovaly Anežka Vargová (7. místo) a Lucie Popelková( 8. místo). Děvčata, děkujeme za výbornou reprezentaci!

Kabinet matematiky

Další úspěch našich žáků v chemické soutěži

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Ve středu 4. dubna 2018 se v prostorách pardubického ABC Klubu konalo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Od 18. ledna jsme netrpělivě čekali na umístění našich žáků Lucie Popelkové, Terezy Vomáčkové a Markéty Zavoralové, které postoupily do regionálního finále mezi 30 nejlepších mladých chemiků z 5 krajů. Ve finále soutěžily v praktických i teoretických dovednostech a znalostech z chemie. Dosáhly vynikajícího umístění.

Tereza Vomáčková - 2. místo
Markéta Zavoralová - 3. místo
Lucie Popelková - 6. místo
Všechny postupují do celostátního finále.

V hodnocení škol se nám letos podařilo vybojovat prvenství. Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 12. června jim budeme držet pěsti, neboť v tento den se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice bude konat republikové finále.

Výsledková listina, fotky, ceny na webové stránce: www.mladychemik.cz

Pythagoriáda 2017/18

V pátek 6.4.2018 se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, určené žákům 5. - 8. ročníku. S patnácti náročnými úkoly, které žáci vypracovávali v průběhu 60 minut, si nejlépe poradili tito žáci: 5. ročník: 1. m. Lucie Kotvová z 5.B (15 b.), 2. m. David Šplíchal z 5.A (14 b), 3. m. Jana Hradecká z 5.A (12 b.), v 6. roč.1. místo Adam Havlík (12 b), 2. místo Machová Anna (11 b), 3. - 4. místo Klusoň Štěpán a Viktor Olšinár, všichni z 6.A, v 7. roč. 1. - 2. m. Barbora Stodolová a Anna Vajsová obě ze 7.A (10 b) a v 8. ročníku: 1. Anežka Vargová (12 b) a 2. Jan Kašpar (10 b) oba z 8.A. Všichni jmenovaní jsou úspěšnými řešiteli této soutěže a postupují do okresního kola.

Gratulujeme!

Kabinet matematiky

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Pythagoriáda_2018.pdf)Pythagoriáda 2018[ ]185 kB

Okresní kolo fyzikální olympiády

Ve středu 4.4.2018 se konalo okresní kolo fyzikální olympiády kategorie F (8. roč.) a E (9. roč.) ve Svitavách. S náročnými úlohami z elektřiny, mechaniky, energie si dobře poradili i žáci naší školy. V 8. ročníku obsadili naši žáci 1. - 3. místo. První příčku obsadil Tomáš Kocanda, 2. Anežka Vargová a 3. Michal Jílek, všichni jsou žáky 8.A. Úspěšnou řešitelkou FO se stala v kategorii E Lucie Popelková, která obsadila pěkné 5. místo, 7. místo patří Markétě Zavoralové (obě z 9.A).

K dosaženým výsledkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Kabinet matematiky a fyziky

Literární soutěž „Svitavská čtečka“

Obraz1Ve středu 28.3.2018 proběhlo v Městské knihovně ve Svitavách druhé oficiální kolo literární olympiády Svitavská čtečka. Olympiáda měla dvě části: práce s textem a vlastní tvorba dle zadaného tématu. Do soutěže se zapojilo 35 žáků základních škol a víceletých gymnázií. Naši školu zastupovala 3 děvčata z 9.A: Adéla Bartoňová, Kateřina Tůmová a Markéta Zavoralová. I v tomto typu olympiády se naše škola neztratila. Markéta Zavoralová obsadila krásné 3. místo. Všem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Markétě gratulujeme k dalšímu úspěchu.

Krajské kolo olympiády v českém jazyce

5. dubna 2018 porovnali své znalosti gramatiky českého jazyka a tvůrčí schopnosti nejlepší řešitelé okresních kol Pardubického kraje v krajském kole olympiády. Naši školu v Pardubicích zastupovala Markéta Zavoralová (9.A) a ani zde se neztratila, obsadila 6. místo. Markétě gratulujeme!

UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO

IMG 2539IMG 2544Naši žáci se také zapojili do akce Ukliďme Česko. Děti s paními učitelkami a školní družinky zatočily s odpadem kolem naší školy. Naším cílem bylo, uklidit si místa, kde se nejvíce pohybujeme a místa, kde si rádi hrajeme. Příští rok si opět školu uklidíme a doufáme, že budou naše pytle na odpadky téměř prázdné.

DEN NARUBY

Grafika1P3280151Tak se jmenuje tradiční školní projekt pro žáky 1. stupně naší školy. Děti vytvoří skupiny podle výběru svého oblíbeného předmětu a po domluvě připraví pro zbytek třídy vyučování. V letošním školním roce si většina tříd vybrala pro Den naruby středu 28.3. – Den učitelů. (Ve zbytku tříd proběhne např. v červnu při příležitosti Dne dětí). Malí učitelé si připravili různé jazykové, matematické a přírodovědné hry, ale i rozmanité pracovní materiály. Paní učitelky se proměnily v  inspektorky a byly připravené svým malým kolegům pomoci, aby výuka měla zdárný průběh.

Projekt Pohlazení pro maminky úspěšně pokračuje

P3200017P3200020V okresním kole recitační soutěže, které se konalo 20. 3. 2018 ve Svitavách, naši školu reprezentovalo 6 žáků. Soutěž se konala v divadle Trám, kde žáci vystupovali na podiu před porotou a hledištěm plným diváků. Hlavně pro nejmenší recitátory to byl prubířský kámen. Obstáli jsme velmi dobře. Porota chválila děti i učitelky, které je na soutěž připravovaly, za dobrou práci s hlasem, frázování a výrazný a citlivý přednes.

Odnesli jsme si hned čtyři ocenění:

Pavel Vojtíšek z 1.A získal v 0. kategorii 1. místo za přednes básně To mám štěstí a ve stejné kategorii získala čestné uznání za přednes básně Velekočka Nela Nespěšná z 1.C.

V 2. kategorii získala čestné uznání Vanda Klusoňová ze 4.A za provedení prózy Pohádka léčivá a Barbora Groulíková za své vystoupení s textem Lentilka pro dědu Edu získala postupové místo do krajského kola soutěže 19. 4. 2018 v Pardubicích. Blahopřejeme.

Vážení rodiče,

vzhledem k blížícímu se termínu ukončení činnosti některých členů výboru Spolku přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce svolávám schůzku rady Spolku na 18. 4. 2018 v 16.30 hod. Bližší informace podají třídní učitelé.

Program schůzky:

1)      Informace o aktivitách Spolku

2)      Finanční záležitosti

3)      Volba členů výboru

4)      Různé

Těšíme se na Vaši účast. Za výbor spolku Alena Dvořáková.

KRAJSKÉ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY – VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ

ChO Kraj 2018V sobotu 24.3.2018 se v Hradci Králové na Katedře chemie Přírodovědecké fakulty UHK konalo krajské kolo Chemické olympiády. Z okresního kola si postup do kraje vybojovala tři děvčata z 9.A Lucie Popelková, Tereza Vomáčková a Markéta Zavoralová. Soutěž zvládly na výbornou, v konkurenci 17 soutěžících především z gymnázií obsadily skvělá místa. Markéta Zavoralová – 2. místo, Tereza Vomáčková – 4. místo a Lucie Popelková – 6. místo.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 0 | Včera: 27 | Týden: 27 | Měsíc: 315 | Celkem: 305205