Florbal dívky oblast

20221123 095819120221123 1123211Ve středu 23. listopadu se na Základní škole Na Lukách konalo oblastní kolo ve florbalu mladších a starších žákyň. Naše škola vyslala zástupkyně do obou kategorií a dívky se na utkání velmi těšily.

Naše starší žákyně byly výborně sehrané a díky velké podpoře skvělé střelkyně devíti gólů Andrey Kantorové se jim podařilo získat 1. místo a postup do okresního kola. Andrea se navíc stala nejlepší střelkyní mezi staršími žákyněmi.

Naše mladší žákyně se také velmi snažily, s každým zápasem byly lepší a sehranější, ale nakonec obsadily třetí místo. Atmosféra v obou našich týmech byla skvělá a všechny zúčastněné hráčky si zaslouží velkou pochvalu.

Školská futsalová liga 2022/23

ce1d3325 6f4a 488f a822 42ecfa1655578bc0ff6e 0356 4d4b 8b61 2a29328cf103Po turnaji v minifotbalu plynule navázala školská futsalová liga určena pro žáky druhého stupně. Žáci šestých a sedmých tříd si zavřeli vrátka do dalšího postupového kola, když v turnaji obsadili třetí nepostupové místo. Mnohem lépe vstoupili do futsalové ligy starší žáci, když bez větších problémů postoupili v silně obsazeném turnaji do dalšího kola.

Všem našim svěřencům děkujeme za odvedené výkony a starším žákům přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.

Florbal žáků z druhého stupně

204feb0b 1af5 4445 acea 3df4ad551cd178459455 e141 410b 96e4 b3e8387e0fcaFlorbal je mezi žáky velmi oblíbený sport, který získává i v Poličce velmi širokou žákovskou základnu. Po turnajích děvčat se do bojů o medaile zapojili i naši chlapci. Kategorie 8. – 9. tříd prošla turnajem bez většího zaváhání a jasně postoupila do okresního kola.

Pomyslnou třešinkou na dortu bylo individuální ocenění nejlepšího střelce turnaje, které si odnesl Jakub Petrák.

Úspěšně na starší žáky navázali i chlapci 6. – 7. tříd, kteří také postoupili do okresu, když v závěrečném vypjatém zápase porazili poličské gymnázium 4 : 3 a mohli se tak radovat z postupu.

Do okresního kola se tak probojovala hned tři naše družstva ze čtyř! Přejeme našim svěřencům hodně úspěchu v okresních bojích, která se budou konat ve Svitavách.

Všem zúčastněným gratulujeme za výbornou reprezentaci naší školy!

Odemykání slabikáře 1.A a 9.A

V pátek 25.11.2022 předávali žáci 9.A klíče k otevření slabikáře prvňáčkům z 1.A. Každý klíč, který byl ozdoben, obsahoval jméno prvňáčka a vzkaz od jeho parťáka z devítky. Poté následovala zábavná část, při které se prvňáčci naučili část prstové abecedy, dále podle obrázků, které deváťáci nakreslili, měli napsat prvňáčci, co vidí. Posledním úkolem bylo nakreslit na dané písmenko, které ještě neznají, co nejvíce věcí. Někteří žáčci byli opravdu moc šikovní. Deváťáci nezapomněli ani na sladké odměny za splnění úkolů. Obě třídy si otevírání slabikáře náramně užily. Zvláštní poděkování patří Tomášovi, Martině, Rozce a Jakubovi z 9.A. Více ve fotogalerii.

Okresní kolo Pythagoriády

kapitolinischer pythagoras adjustedV úterý 22.11.2022 se konalo ve Svitavách v budově gymnázia okresní kolo Pythagoriády. Naše škola měla v kategorií 6. až 9. roč. devět postupujících. Výborných výsledků dosáhli: z 6.A Nela Nespěšná 2. místo (10 bodů), v 7. roč. 2. místo Adéla Fliedrová (11 bodů) a 4. místo Jaroslav Jaška (10 bodů), oba žáci jsou ze 7.A. Z 8.A obsadila Johana Jelínková 9. místo (7 bodů) a z 9.A 11. místo Tomáš Jílek (9 bodů). Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.

Projektový den pro ZŠ na Gymnáziu Polička

Vybraní žáci 8. a 9. tříd se v pátek 25.11.2022 zúčastnili projektového dne pro základní školy na Gymnáziu Polička v Projektu I-KAP II z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl zaměřen na práci s výpočetní technikou, na práci v laboratořích chemie, fyziky a biologie. Naši žáci zahájili činnost v učebně informatiky, kde programovali hru v programovém prostředí Schratch. V laboratoři si za pomoci studentů čtvrtého ročníku vyzkoušeli práci s výukovou a experimentální sadou Arduino. Nejčastěji sestavovali tónový generátor, měření a odhadování vzdálenosti, servo, ale vyzkoušeli si i řízení LED potenciometrem a změnu barev LED. Nakonec pracovali v biologické laboratoři, kde nejprve vytvořili preparáty a pak pod mikroskopem pozorovali stavbu dvou mechů – rašeliníku a měříku. Všem žákům se práce v projektu líbila a určitě si odnesli mnoho zážitků, které je budou inspirovat při volbě dalšího studia.

ŠVP „Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“ – informatika a digitální kompetence žáků

img 20221107 082526img 20221107 082550img 20221107 082613Od letošního školního roku se na naší škole vyučuje informatika nově ve 4. ročníku. Tradičně se zapojujeme do online soutěže Bobřík informatiky, která probíhá v několika kategoriích. Letos se při hodinách informatiky soutěže zúčastnilo 388 žáků školy.

Z toho v kategorii Bobřík MINI 4. – 5. ročník se stalo úspěšnými řešiteli 28 žáků. Z nich nejvyššího počtu bodů dosáhli: M. Lněnička, M. Beneš, V. Findejsová, D. Chalupová a M. Klimešová (5. roč). Úspěšně jim konkurovali nováčci v této soutěži ze 4. ročníku: V. Krištof, O. Varga, P. Garabík a V. Gregor.

V kategorii Benjamín 6. – 7. ročník se stalo úspěšnými řešiteli 29 žáků. Nejlepšího úspěchu dosáhl Michal Hrnčíř s maximálním počtem bodů. Následují T. Cacková, A. Fliedrová.

V kategorii Kadet 8. – 9. ročník se stalo úspěšnými řešiteli 12 žáků. Nejvíc bodů získali: J. Jukl, D. Husák, M. Chmel.

Bobříka informatiky se zúčastnili i naši ukrajinští žáci v ukrajinštině.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Jablíčkový den ve 2.B

Shrnutí učiva o podzimu jsme si zpestřili projektem Jablíčkový den. Společně jsme si zazpívali písničku Koulelo se koulelo a sami jsme se jako jablíčka kouleli. Ve skupinkách jsme zkoumali, co je uvnitř plodů - malvice, peckovice a bobule a popisovali části ovocných stromů na podzim. O jablíčkách i o podzimní přírodě jsme četli i vyprávěli. Procvičovali jsme také počítání. Za každý splněný úkol skupinky sbíraly dílky jablíčka a všechny vytvořené materiály jsme si vystavili ve třídě, jako učební pomůcky. Na závěr jsme si jablíčka namalovali a zkoumané vzorky ovoce snědli. Mńam. 

Momentky ve fotogalerii

O šachové přeborníky škol města Poličky 2022

V budově Gymnázia se konal turnal turnaj "O šachové přeborníky škol města Poličky 2022". Do okresního kola soutěže družstev se probojovaly obě družstva 1. i 2. stupně. Gratulujeme.

VÝPRAVA ZA SKŘÍTKEM PODZIMNÍČKEM

V pondělí 14.11. zažila v rámci vrstevnického programu 1.C a 9.C dopoledne plné zajímavých úkolů a nových zážitků, které nachystali pro prvńáčky jejich velcí kamarádi. Při příchodu do třídy přivítal děti velký skřítek Podzimníček a popřál jim mnoho úspěchů a radosti na společné výpravě. Bylo sice chladné počasí, ale i to k podzimu patří. Nejdříve jsme všichni společně hledali v areálu školy živé a neživé přírodniny, o kterých jsme si pak povídali. Na barevné palety prvňáčci spolu se svými deváťáky lepili kousky přírody, které přiřazovali k barvičkám na podzimní paletě. Následovalo krátké občerstvení a poté jsme se všichni přesunuli na další stanoviště, která byla nachystaná na novém barevném hřišti kousek od školy na sídlišti. Tam prvňáčci skládali sudoku a hledali odpadky poházené po hřišti, které se učili správně třídit do popelnic. Stihli jsme se i zhoupnout, zaskákat si na trampolínách nebo se svézt na klouzačce. Na závěr jsme si udělali fotku se skřítkem a prvňáčci předali deváťákům dárek v podobě podzimních záložek do knih. Krásné zakončení měsíčního projektu – Skřítci Podzimníčci!

Velké poděkování patří A. Hejdukové, která nám zapůjčila kostýmy, dřevěné sudoku, obrovského skřítka z Mozaiky a vyrobila s námi keramické misky s Dubínky.

1.C a 9.C

Les zblízka

16.11. navštívili žáci 4.C centrum technického vzdělávání Půda, které je součástí Městské knihovny v Poličce. Díky pestrému edukačnímu programu s názvem Les zblízka měly děti možnost prozkoumat ekosystém lesa z jiné perspektivy. Během programu žáci zkoumali pomocí lupy detaily šišek, přiřazovali k nim dřevo konkrétního stromu a zopakovali si tak učivo o jehličnatých a listnatých stromech. Pro ještě detailnější pohledy do říše lesa využili mikroskop, kterým zkoumali larvy hmyzu a další drobné živočichy. Pomocí jednoduchého pokusu také zkoumali schopnost mechů zadržovat vodu. 

Na závěr pak poznávali lesní živočichy podle reálných zvuků. Každý z žáků odcházel s novými objevy a příjemnými zážitky. Edukační program byl pro nás inspirativním oživením hodin přírodovědy.

K. Švábová a žáci 4.C

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 1 | Včera: 51 | Týden: 159 | Měsíc: 542 | Celkem: 304166