Přírodovědný kroužek Broučci

Již několik let na naší škole probíhá přírodovědný kroužek určený dětem od 1. do 5. třídy. Letos je věnován především prvňáčkům, kteří jej mohou navštěvovat v pondělí nebo čtvrtek.

Činnost kroužku je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností a kritického myšlení. Cílem je také, aby si děti osvojily základní znalosti z oblasti fauny, flóry a ochrany životního prostředí. Díky procházkám do přírody si děti mohou své znalosti prohloubit a dozvědět se i mnohé zajímavosti.

V našem kroužku je podporována především environmentální výchova, která by měla děti vést k lásce a ochraně přírody. Při zkoumání nám pomáhají atlasy, manipulační karty, mikroskopy, lupy, modely zvířat a jejich vývojová stádia, odborná literatura, naučná videa aj. Nejraději však děti zkoumají přírodu v reálu. Velmi často a rády využívají naši naučnou školní zahradu, kde je spousta stromů, keřů a bylin. Také zde mohou prozkoumávat hmyzí hotel a ještěrkoviště. Je zde mnoho materiálu pro malé badatele, který lze najít třeba na pískovišti, klackovišti či kameništi.

Venku se seznamují s přírodou a jejími vůněmi, barvami, tvary a zákonitostmi. Při pokusech zase s prvky fyziky, chemie a biologie. Například s povrchovým napětím vody, tzv. newtonovskou kapalinou, chromatografií a vzlínáním, mícháním barev, rozpouštěním látek, těžištěm a rovnováhou, jednoduchými stroji, teplotou, hustotou, zvukovými vibracemi, gravitací, změnami skupenství aj.

Děti byly také svědky jedné z nejúžasnějších přírodních proměn hmyzí říše, od housenek až po překrásně barevné motýly babočky bodlákové. Měly možnost každý den zkoumat a pozorovat lupou jak housenka roste, jak se zakukluje a jak se líhnou barevní motýli v síťové motýlí zahrádce. Také mohou pozorovat růst a vývoj zasazených bylin a stromků a poznatky si zapisovat do badatelských deníčků.

Někdy mezi nás také zavítá se svými zvířaty paní Falberová z minifarmy v Borové.

Nyní se zabýváme vodou a zkoumáme její úžasné vlastnosti. Otvíráme studánky, které nás s vodou seznamují z různých pohledů. Pili lidé dříve stejnou vodu jako my? Má voda paměť? To se pokusíme zjistit.

Naše motto: „Naučíme se dívat kolem sebe, pozorovat a zkoumat přírodu, protože je neuvěřitelně pestrá, čerpáme z ní mnohé zdroje i energii a jsme její nedílnou součástí!"

Jana Vaňáková

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 1 | Včera: 52 | Týden: 349 | Měsíc: 903 | Celkem: 303018